Vyhľadať

Štatúty a kolektívna zmluva

MENU

Kolektívna zmluva 2023

Kolektívna zmluva na rok 2023

Dodatok č.1 ku Kolektívnej zmluve na rok  2023

 

Dodatok č. 1 k Štatútu Predmetovej komisie platný od 01. septembra 2019

Dodatok č. 1 k Štatútu predmetovej komisie pdf

 

Štatút školy platný od 01. septembra 2014

Štatút školy 2014

 

Dodatok č. 2 k Štatútu rady školy

Dodatok c.2 k statutu 11.06.2020

 

Dodatok č. 1 k Štatútu rady školy

Dodatok c.1

 

Štatút rady školy platný od 03. októbra 2018

ŠTATÚT_RADY_ŠKOLY_SZS_2018web

 

Štatút predmetovej komisie platný od 01. septembra 2015

Štatút PK 2015

 

Štatút žiackej školskej rady platný od 10. októbra 2012

Štatút_ŽSR

 

Štatút školskej knižnice pri SZŠ platný od 01. septembra 2010

Štatút školskej knižnice

 

Kolektívna zmluva na rok 2022

KZ SZŠ na rok 2022-1

 

Archív

 

Štatút školy platný od 01. septembra 2009

Štatút školy 2009

 

Štatút predmetovej komisie všeobecno-vzdelávacích predmetov

Štatút PK všeobecnovzdelávacie predmety

 

Štatút predmetovej komisie odborných predmetov

Štatút PK odborné predmety – upr.

 

Kolektívna zmluva na rok 2021

Kolektívna zmluva 2021-2

 

Kolektívna zmluva na rok 2020

Kolektívna zmluva na rok 2020-2

 

Kolektívna zmluva na rok 2019

KZ 2019-2

 

Kolektívna zmluva na rok 2018

KZ 2018-2

 

Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve na rok 2018

KZ 2018 – Dodatok č. 1-2

 

Kolektívna zmluva na rok 2017

KZ 2017-2

 

Kolektívna zmluva na rok 2016

Kol._zml._2016-2

 

Kolektívna zmluva na rok 2015

Kol._zml._2015 – 1-2

 

Kolektívna zmluva na rok 2014

Kol. zml. 2014-2

 

Kolektívna zmluva na rok 2013

 

 

Kolektívna zmluva na rok 2012