Vyhľadať

Vedenie školy

MENU

Pre správne odoslanie elektronickej pošty je potrebné v e-mailovej adrese nahradiť „(at)“ znakom „@“.

PhDr. Eva Novotná, PhD.

riaditeľka školy

mail: riaditel(at)szspo.sk

Profesijný životopis

Mgr. Lukáš Novotný

zástupca riaditeľky školy pre praktické odborné predmety

mail: zastupca.prax(at)szspo.sk

PhDr. Alena Krajňaková

zástupkyňa riaditeľky školy pre teoretické odborné predmety

mail: zastupca.op(at)szspo.sk

RNDr. Adriana Sovičová, PhD.

zástupkyňa riaditeľky školy pre všeobecnovzdelávacie predmety

mail: zastupca.vvp(at)szspo.sk

adriana.sovicova(at)szspo.sk

Ing. Mária Straková

ekonómka

mail: ekonom(at)szspo.sk

PaedDr. Júlia Geletičová

vedúca PK prírodovedných a spoločenskovedných predmetov

mail: julia.geleticova(at)szspo.sk

Mgr. Erika Polohová

vedúca PK jazykov

mail: erika.polohova(at)szspo.sk

Mgr. Mária Kaliňaková

vedúca PK sanitár

vedúca PK praktická sestra

mail: maria.kalinakova(at)szspo.sk

Mgr. Terézia Kočišová

vedúca PK zubný asistent

vedúca OKP / zubný asistent

mail: terezia.kocisova(at)szspo.sk

PhDr. Radoslav Grega

vedúci PK masér

vedúci OKP / masér

mail: radoslav.grega(at)szspo.sk

Mgr. Katarína Modranská

výchovná poradkyňa

mail: katarina.modranska(at)szspo.sk

Mgr. Valéria Jusková

vedúca OKP / sanitár, praktická sestra

mail: valeria.juskova(at)szspo.sk