Vyhľadať

Zoznamy

MENU

V školskom roku 2023/2024 je v našej škole celkom:

12 tried    denného štúdia v študijnom odbore 5361 M praktická sestra

4 triedy    denného štúdia v študijnom odbore 5370 M masér

4 triedy    denného štúdia v študijnom odbore 5358 M zubný asistent

2 triedy    externého štúdia v študijnom odbore 5361 N praktická sestra 

1 trieda    externého štúdia v učebnom odbore 5371 H sanitár

1 trieda    externého štúdia v študijnom odbore 5370 N masér.

 

Pedagogický zbor

Je zložený z učiteľov všeobecno-vzdelávacích predmetov a odborných predmetov.

Učitelia všeobecno-vzdelávacích predmetov pracujú v dvoch predmetových komisiách, v predmetovej komisii jazykov a v predmetovej komisii prírodovedných a spoločensko-vedných predmetov.

Učitelia odborných predmetov pracujú v troch predmetových komisiách, v predmetovej komisii odborných predmetov pre študijný odbor zdravotnícky asistent, praktická sestra a učebný odbor sanitár, v predmetovej komisii odborných predmetov pre študijný odbor zubný asistent a v predmetovej komisii odborných predmetov pre študijný odbor masér.