Vyhľadať

Zmluvy

MENU

  • Filtrovať podľa rokov

Číslo zmluvy

Účastníci

Suma

Uzavretá

Zverejnená

Stiahnuť

13/2022
CWS-boco Slovensko, s.r.o., Bojnická 10, 831 04 Bratislava
2,32 €
18.05.2022
19.05.2022
Abonentná zmluva – servis hygienických zariadení ( Lady care – 3 ks).
12/2022
Prešov REAL, s.r.o., Slovenská 40, 080 01 Prešov
73,68 €
17.05.2022
19.05.2022
Zmluva o krátkodobom nájme pozemku č. 8203 – na účel organizovania 14. ročníka celoslovenskej súťaže žiakov stredných zdravotníckych škôl v poskytovaní prvej pomoci pod názvom „Zdravotník v akcii“.
11/2022
Prešov REAL, s.r.o., Slovenská 40, 080 01 Prešov
219,00 €
05.05.2022
13.05.2022
Zmluva o krátkodobom nájme pozemku č. 8205 – účel Kurz ochrany života a zdravia pre žiakov 3. ročníka.
10/2022
Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15
0,00 €
25.04.2022
13.05.2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o bežnom účte – SF.
09/2022
Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15
0,00 €
25.04.2022
13.05.2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o bežnom účte – depozitný účet.
08/2022
Rostgroup s.r.o., Radlinského 20/2231
26 478,59 €
28.03.2022
30.03.2022
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 011/2020
07/2022
Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava, Centrum podpory Prešov, Štúrova 7 Prešov
126,47 €
18.03.2022
21.03.2022
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 51/ON-2022 – za účelom slávnostného otvorenia nového školského roka 2022/2023 SZŠ spojeného s imatrikuláciou prvákov.
06/2022
Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava, Centrum podpory Prešov, Štúrova 7 Prešov
151,37 €
18.03.2022
21.03.2022
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 50/ON-2022 – za účelom slávnostného odovzdávania maturitných vysvedčení žiakom SZŠ.
05/2022
Základná škola Mirka Nešpora č. 2, 080 01 Prešov
60,00 €
14.03.2022
14.03.2022
Zmluva o nájme – užívanie bazéna za účelom realizácie plávania v termíne 16. 03. 2022.
04/2022
Centrum vedecko-technických informácií SR, Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava
0,00 €
28.01.2022
31.01.2022
Spolupráca zmluvných strán za účelom napĺňania cieľov národného projektu „IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie“.
03/2022
UNIQA poisťovňa, a.s. so sídlom Krasovského 3986/15, 851 01 Bratislava
2,16 €
23.01.2022
24.01.2022
Individuálne úrazové poistenie – inštruktori LK.
01/2021
UNIQA poisťovňa, a.s. so sídlom Krasovského 3986/15, 851 01 Bratislava
3,23 €
17.01.2022
18.01.2022
Individuálne úrazové poistenie – inštruktori LK.
02/2022
UNIQA poisťovňa, a.s. so sídlom Krasovského 3986/15, 851 01 Bratislava
10,78 €
17.01.2022
18.01.2022
Individuálne úrazové poistenie – inštruktori LK.