Vyhľadať

Školská knižnica

MENU

„Ak neradi čítate, tak ste len nenašli tú správnu knihu.“ (J.K. Rowling)

Preto sme tu my, knihovníci, aby sme vám otvorili oči, uši, myseľ, ale hlavne dvere do našej školskej knižnice.

Školská knižnica je k dispozícii žiakom, pedagógom a zamestnancom SZŠ, Sládkovičova 36, Prešov. Nachádza sa v miestnosti č. 118, na prízemí budovy B.

Knižničný fond obsahuje približne 4000 titulov kníh z oblasti beletrie, pedagogickej i odbornej literatúry, so zameraním hlavne na literatúru z oblasti zdravotníctva. Knižničný fond sa pravidelne dopĺňa novými titulmi.

Okrem kníh slovenských autorov sú k dispozícii aj diela svetovej literatúry v slovenčine, češtine, angličtine, nemčine a ruštine. Súčasťou knižného fondu sú aj diela povinnej stredoškolskej literatúry.

Knižnica poskytuje bezplatne prezenčné i absenčné výpožičky kníh. Členstvo v školskej knižnici je zdarma. Výpožičná doba je jeden mesiac.

Výpožičný čas:

Knižnicu môžu navštevovať záujemcovia v dňoch riadneho školského vyučovania, počas prestávok, voľných hodín alebo počas obedňajšej prestávky po dohode so školskou knihovníčkou.

Školskou knihovníčkou je Mgr. Erika Višňovská.

Katalóg kníh je v prílohe.

Katalóg kníh