Aktuality

čo sa deje v našej škole

17.7.2023 bol škole udelený titul Efektívny používateľ modelu CAF. Dňa 6.9.2023 titul osobne prevzala pani riaditeľka školy, PhDr. Eva Novotná, PhD. z rúk predsedníčky Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky Kataríny Surmíkovej Tatranskej, MBA a vedúceho odboru školstva PSK PaedDr. Jána Furmana v prítomnosti Mgr. Kataríny Jurčišinovej a Mgr. Vladimíry Pálfiovej z Odboru školstva PSK a v prítomnosti členov tímu CAF: PhDr. Slavky Dorinovej a Mgr Valérie Juskovej.

Súťažné družstvo našej školy obhájilo prvé miesto a získalo putovný pohár „Zdravotník v akcii 2023“.

 

Fotky zo „Zdravotníka v akcii“, ktorý sa konal 16.06.2023 v areáli Strednej zdravotníckej školy, Sládkovičova 36, Prešov, sú tu, tu, tu a tu.

 

Svetový deň srdca – Svetový deň srdca podporujú organizácie WHO, Svetová federácia pre zdravé srdce (WHF) a UNESCO a pripomína sa od roku 2000. Hlavnou myšlienkou je zvýšiť povedomie verejnosti a propagovať význam prevencie pred srdcovo-cievnymi ochoreniami. Medzi hlavné faktory patrí fajčenie, nedostatok fyzickej aktivity, nadváha a obezita, nezdravý spôsob stravovania, vysoký krvný tlak a vysoká hladina cholesterolu.

Rozpis učební pre triedne aktívy je tu: Triedne aktívy – učebne

Ministerstvo školstva SR v spolupráci s Digitálnou koalíciou predĺžilo akciu Digitálny žiak (350 eurový príspevok na nákup notebookov) aj pre terajších prvákov. Rodičia prvákov môžu požiadať o príspevok (čiže zaregistovať svoje deti) na stránke https://digitalnyziak.sk/. V prípade otázok kontaktujte školského digitálneho koordinátora: Mgr. Mariána Fedorka, PhD.

Kontakt: marian.fedorko@szspo.sk, telefón: 0948 021 108

Stredná zdravotnícka škola, Sládkovičova 36, Prešov organizuje 6. ročník medzinárodnej konferencie „Učíme pre prax“ na tému Psychosomatické ochorenia. Bližšie informácie sú v priloženom plagáte.

odbory

odbory