Vyhľadať

Koordinátor SOČ

MENU

Školský koordinátor SOČ – Stredná zdravotnícka škola, Sládkovičova 36, Prešov

Školský koordinátor usmerňuje žiakov pri práci na SOČ, poskytuje potrebné informácie, podieľa sa na realizácii školskej prehliadky súťažných prác, zabezpečuje prihlásenie súťažiacich na krajské a celoštátne súťažné prehliadky.

V školskom roku 2022/2023 je koordinátorkou SOČ pre SZŠ Prešov:

PhDr. Mária Marinicová, maria.marinicova@szspo.sk

odborný konzultant: PhDr. Eva Konečná, MBA, eva.konecna@szspo.sk