Vyhľadať

IKT školenie

MENU

OP Vzdelávanie

I K T školenie
EÚ, Európsky sociálny fond

na obsluhu a používanie interaktívnej tabule
realizované v rámci dopytovo orientovaného projektu
„Inováciou ku kvalitnejšej starostlivosti“
ITMS kód:26110130223

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov ES

Rozsah: 2 x 40 hodín

Miesto konania: Stredná zdravotnícka škola, Sládkovičova 36, 080 24 Prešov, miestnosť č. 31

I. skupina

Účastníci:
Vlaďa

Mgr. Vladimíra Beľáková

Slávka

PhDr. Slávka Dorinová

Monika

PhDr. Monika Gorecká

Valika

Mgr. Valéria Jusková
Evka

PhDr. Eva Konečná

Eva

PhDr. Eva Novotná, PhD.

Alenka

Mgr. Alena Partilová
Silvia

PhDr. Silvia Šoltésová

Termíny:
Dátum od Dátum do Čas od Čas do Počet hodín
24. 04. 2010 – 08.00 18.00 10
26. 04. 2010 30. 04. 2010 14.00 17.00 15
03. 05. 2010 07. 05. 2010 14.00 17.00 15

Dotazník spokojnosti 01

II. skupina

Účastníci:
Miriam

Mgr. Miriam Böszörményiová

Adela

Mgr. Adela Ivanová

Mirka

Mgr. Miroslava Lepáková

Slávka

Mgr. Slavomíra Mušinková
Erika

Mgr. Erika Provázková

Lenka

Mgr. Lenka Sabolová

Martina

Mgr. Martina Sabolová

Monika

Mgr. Monika Timková

Termíny:
Dátum od Dátum do Čas od Čas do Počet hodín
10. 05. 2010 14. 05. 2010 14.00 17.00 15
17. 05. 2010 21. 05. 2010 14.00 17.00 15
22. 05. 2010 – 08.00 18.00 10

Dotazník spokojnosti 02

Dotazník spokojnosti 03

Lektori:
Ing. Juraj Baloga a Mgr. Martin Klimo, PC Profi, s.r.o., Železničiarska 66, 080 01 Prešov

Aké sú prednosti interaktívnej tabule?

  • Sú zdravotne neškodné, nealergické, neznečisťujúce okolie – nepráši sa z nich, nakoľko sa namiesto kried používajú dotykové perá.
  • Sú veľmi efektívne – umožňujú lepšiu organizáciu práce na hodine, žiaci sa pri tabuli rýchlejšie vystriedajú. Prostredníctvom predvádzacích tabúľ môžu žiaci získavať okamžitú spätnú väzbu.
  • Sú veľmi motivujúce – predvádzacie zošity sú pestrejšie, pútavejšie, príťažlivejšie ako zápisy kriedou na tabuli. Umožňujú ľahšie aktívne zapájanie žiakov do edukačného procesu, zabezpečujú vyššiu interaktivitu.
  • Sú veľmi rozvíjajúce – pomáhajú zvyšovať, prehlbovať digitálnu gramotnosť žiakov.

Čo umožňuje aplikačný program na tvorbu predvádzacích zošitov?

Hlavným pracovným priestorom učiteľa pri práci s interaktívnou tabuľou je tzv. predvádzací zošit. Skladá sa z toľkých stránok, koľko ich učiteľ chce, resp. potrebuje mať k dispozícii. V predvádzacom zošite vytvára obsah svojej prezentácie. Medzi veľké výhody patrí možnosť otvoriť niekoľko predvádzacích zošitov naraz a presúvať objekty z jedného predvádzacieho zošita do druhého. Predvádzací zošit je možné vytlačiť na tlačiarni alebo vyexportovať v rôznych formátoch.

Na tvorbu predvádzacích zošitov potrebuje mať učiteľ v počítači nainštalovaný program, ktorý je užívateľsky veľmi prívetivý, ponúka veľa funkcií, umožňujúcich vytvárať a predvádzať edukačné prezentácie. Celý rad jeho nástrojov umožňuje učiteľovi zapisovať anotácie za účelom zvýraznenia kľúčových bodov, vkladať do prezentácie objekty, pridávať poznámky a komentáre, obohacovať edukačný materiál o zvláštne efekty, začleňovať interaktivitu. Jednotlivé nástroje sa vyberajú z panela nástrojov, ktorý je možné prispôsobiť tak, aby boli určité nástroje k dispozícii behom práce na konkrétnej prezentácii.

Program umožňuje pracovať s troma vrstvami – hornú vrstvu je možné vždy vygumovať (šírka gumy sa dá ľahko meniť), nastaviť ju ako priesvitnú alebo je možné ju vymazať jediným kliknutím. K veľmi zaujímavým nástrojom patrí clona a reflektor. V programe sa dá nastaviť odpočítavanie času, za ktorý má žiak stihnúť vypracovať nejaké cvičenie a dá sa tiež nastaviť spustenie určitej akcie po vypršaní časového limitu. Nástrojom fotoaparát je možné uchovávať všetky zápisy žiakov na tabuli. Veľmi cennou je knižnica prostriedkov, ktorá umožňuje vyberať do predvádzacích zošitov súbory a objekty rozdelené do rôznych kategórií. Rovnako cenným nástrojom je webový prehliadač. Nenahraditeľná je pre učiteľa aj možnosť vytvárania odkazov na externé súbory a programy, ktorú program takisto poskytuje.

Dr. Erika Petrašková, PhD.