Školský parlament

Školský parlament v školskom roku 2022/2023

Predseda ŠP: Viktória KRAMÁROVÁ II.B
Podpredseda ŠP: Natália JAVORSKÁ I.C
Koordinátori ŠP: Mgr. Zuzana REPASKÁ
Mgr. Zuzana Gomoľová
Priezvisko a meno Trieda
Členovia ŠP: Sofia Laura ŠČEPITOVÁ I. A
Barbora MARUŠÁKOVÁ I. B
Natália JAVORSKÁ I. C
Miroslav PAVLÍK I. D
Michaela PUŠKÁROVÁ I. E
Nina NOVOTNÁ II. A
Viktória KRAMÁROVÁ II. B
Lenka JURAŠEKOVÁ II. C
Sandra TINTHOFFEROVÁ II. D
Simona BELEJOVÁ II. E
Viktória VAVREKOVÁ III. A
Monika KORDIAKOVÁ III. B
Michaela MIČOVÁ III. C
Samuel VALIČEK III. D
Kvetoslava KOLESÁROVÁ III. E
Klára ADAMOVÁ IV. A
Katarína HALADEJOVÁ IV. B
Miriam VARGOVÁ IV. C
Zuzana MARCINOVÁ IV. D
Stanislava BUJŇÁKOVÁ IV. E