Vyhľadať

Oznamovanie protispoločenskej činnosti

MENU

Zodpovednou osobou v zmysle zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov je v podmienkach Strednej zdravotníckej školy, Sládkovičova 36, 080 24 Prešov: Beáta Maťašová, referentka mzdového učtovníctva a personálnej práce

Bližšie informácie: Smernica 13-2020 Oznamovanie protispoločenskej činnosti