Faktúry

  • Filtrovať podľa rokov

Číslo faktúry

Číslo objednávky

Číslo zmluvy

IČO

Suma

Došla dňa

Dátum úhrady

Spôsob úhrady

Stiahnuť

DFB/23/0322
Z 78901092
31322051
58,57 €
27.9.2023
4.10.2023
PP
Union poisťovňa, a.s., Karadžičova 10, 813 60 Bratislava 1
Havarijné poistenie VW Passat za obdobie 01.10.2023 – 03.12.2023.
DFB/23/0321
150/09/2023
31604676
168,00 €
27.09.2023
04.10.2023
PP
Vydavateľstvo OSVETA
Učebnice.
DFB/23/0320
149/09/2023
36486761
438,62 €
25.09.2023
04.10.2023
PP
DentAll, spol. s r.o.
Spotrebný dentálny materiál.
DFB/23/0319
1/CWS, 2CWS, 3CWS
31411045
750,00 €
25.09.2023
04.10.2023
PP
CWS-boco Slovensko, s.r.o., M.R.Štefánika 87, 920 01 Hlohovec
Servis hygienických zariadení za mesiac 092023.
DFB/23/0318
120/07/2023
36591891
4 935,67 €
25.09.2023
04.10.2023
PP
NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12
Prevedené úpravy povrchov stien a maľovanie učebne č.122 a učebne č.43A v zmysle odsúhlaseného súpisu vykonaných prác.
DFB/23/0317
132/08/2023
36591891
4 074,07 €
25.09.2023
04.10.2023
PP
NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12
Prevedené maľovanie kancelárie č.32, učiteľského kabinetu č.111 a výmenu dlažby v miestnosti č.126 v zmysle odsúhlaseného súpisu vykonaných prác.
DFB/23/0316
146/0/2023
44736835
1 119,55
22.9.2023
04.10.2023
PP
BASTAG OOPP s.r.o., Lipová 7, 080 01 Prešov
Pracovné odevy a obuv – prevádzkový pracovníci.
DFB/23/0315
Pozvánka
31954120
25,00 €
22.09.2023
04.10.2023
PP
RVC Prešov
Webinár – Nová vyhláška MŠ SR o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov. Pracovný poriadok školy. *podľa noviel platných od 01.09.2023*
DFB/23/0314
149/09/2023
31727557
797,20 €
19.09.2023
21.09.2023
PP
KK DENT, Duchnovičovo nám. 1 , 08001 Prešov
Spotrebný dentálny materiál – Orotol Plus 2,5l – 1ks, Orocup DURR – 1ks. Knihy pre odbor zubný asistent.
DFB/23/0313
Z o nájme č. 8216
31722814
399,12 €
19.09.2023
21.09.2023
PP
Prešov REAL, s.r.o.
Nájomné – KOŽaZ. Prevádzkové náklady – KOŽaZ.
DFB/23/0312
147/09/2023
51692881
1 081,60 €
19.09.2023
20.09.2023
PP
preskoly.sk s.r.o.
Učebnice – Biológia pre 2.ročník gymnázia a 6.ročník gymnázia s osemročným štúdiom – 64ks.
DFB/23/0311
9600477268
35815256
983,33 €
14.09.2023
18.09.2023
PP
SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511, Bratislava
Dodávka elektriny 082023 – Šafárikova.
DFB/23/0310
9600477266
35815256
54,46
14.09.2023
18.09.2023
PP
SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511, Bratislava
Dodávka elektriny 082023 – Dilongova.
DFB/23/0309
9600477267
35815256
1 311,97 €
14.09.2023
18.09.2023
PP
SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511, Bratislava
Dodávka elektriny 082023 – Sládkovičova.
DFB/23/0308
145/09/2023
44718071
924,00 €
14.09.2023
14.09.2023
PP
Sarana Pharm s.r.o., Staničná 7/A, 949 01 Nitra
Pracovné odevy pre učiteľov odborných predmetov.
DFB/23/0307
125/07/2023
51017156
156,00 €
13.09.2023
14.09.2023
PP
Čechovo SK. , Uzovce 26, 082 66
Servis – elektrické lehátko č. 7344 – Elektromotor.
DFB/23/0306
Z – 11415318
31322051
280,86 €
13.09.2023
14.09.2023
PP
Union poisťovňa, a.s., Karadžičova 10, 813 60 Bratislava 1
Poistenie majetku za obdobie 01.10.2023 – 31.12.2023.
DFB/23/0305
138/08/2023
47528222
63,88 €
13.09.2023
14.09.2023
PP
JK RACIO, s.r.o.
Kamenivo.
DFB/23/0303
146/09/2023
34906231
1 431,78 €
11.09.2023
12.09.2023
PP
Repros, Magdaléna Kokoruďová, Ľubochnianska 2, 080 06 Prešov-Ľubotice
Čistiace prostriedky.
DFB/23/0302
144/09/2023
35948213
523,63 €
08.09.2023
11.09.2023
PP
CURADEN Slovakia s.r.o., Na Výslní 17, 821 05 Bratislava
Inštruktážne pomôcky 73327572 – 4 ks. Inštruktážne pomôcky 73312033 – 3 ks. Inštruktážne pomôcky 73340630/akc – 1 ks.
DFB/23/0301
148/09/2023
33951802
2 879,50 €
08.09.2023
11.09.2023
PP
GLOSSA, Hlavná 80, 08001 Prešov
English File 130 ks.
DFB/23/0300
ST7
35763469
0,14 €
08.09.2023
11.09.2023
PP
Slovak Telekom, Karadzičova 10, 82513 Bratislava
Telefónne poplatky 082023 – brána.
DFB/23/0299
ST6
35763469
58,80 €
07.09.2023
11.09.2023
PP
Slovak Telekom, Karadzičova 10, 82513 Bratislava
Telefónne poplatky 082023 – dátové služby VDSL.
DFB/23/0298
ST1
35763469
19,37 €
07.09.2023
11.09.2023
PP
Slovak Telekom, Karadzičova 10, 82513 Bratislava
Telefónne poplatky 082023 – služby pevnej siete.
DFB/23/0297
ST3, ST5, Z-02/2021
35763469
70,80 €
07.09.2023
11.09.2023
PP
Slovak Telekom, Karadzičova 10, 82513 Bratislava
Telefónne poplatky 082023 – služby mobilnej siete.
DFB/23/0296
DFB/23/0296
ST4
35763469
7,42 €
07.09.2023
11.09.2023
PP
Slovak Telekom, Karadzičova 10, 82513 Bratislava
Telefónne poplatky 082023 – služby mobilnej siete.
DFB/23/0295
36421928
86,26 €
07.09.2023
25.07.2023
PP
Websupport s. r. o., Karadžičova 7608/12, 821 08 Bratislava – mestská časť Ružinov
Tvorba web stránky od 15.08.2023 do 14.08.2024.
DFB/23/0294
142/08/2023
32627211
570,68 €
05.09.2023
07.09.2023
PP
Tibor Varga TSV Papier, Vajanského 80, 984 01 Lučenec
Kancelárske potreby.
DFB/23/0293
26/2016
35680202
10,00 €
04.09.2023
06.09.2023
PP
SWAN, a.s., Landererova 12, 81109 Bratislava 4
Mesačný poplatok internet od 01.09.2023 – 30.09.2023.
DFB/23/0292
9107125699
35815256
5 867,00 €
04.09.2023
06.09.2023
PP
SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511, Bratislava
Dodávka zemného plynu 092023 – Sládkovičova.
Koniec zoznamu