Vyhľadať

Videogaléria k nahliadnutiu uchádzačom o štúdium

MENU

Odborné výkony študijný odbor Zubný asistent časť 1

Odborné výkony študijný odbor Zubný asistent časť 2

Odborná učebňa č. 16 pre študijný odbor Praktická Sestra

Zdravotnícky asistent

Odborná učebňa č. 17 pre študijný odbor Praktická Sestra

Zdravotnícky asistent

Odborná učebňa č. 18 pre študijný odbor Praktická Sestra

Zdravotnícky asistent

Odborná učebňa č. 115 pre študijný odbor Zubný asistent

Odborná učebňa č. 121 pre študijný odbor Zubný asistent

Odborné učebňe pre študijný odbor Masér

Odborné pomôcky pre študijný odbor Masér

Procedúry – študijný odbor Masér

Novozriadená odborná učebňa saunovania a vodoliečby

https://www.youtube.com/watch?v=No_0FAQ02OU

Asistent v akcii 2019

Asistent v akcii 2018

Tunel Šibeník

Rozhovor s našou ,,Utajenou matikárkou“

Rozhovor o latinskom jazyku

Rozhovor o chémii

Rozhovor dobrých skutkoch

Rozhovor s našou nemčinárkou

Telocvik aj po anglicky

Spevák za PC

Žiacka školská rada

Vianočné darčeky plné lasky 1/2


Vianočné darčeky plné lasky 2/2


Zdravotka v akcii

Zdravotník v akcii 2022


Chcem byť zubným asistentom


Posilňovňa