Vyhľadať

Súhrnné správy

MENU

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami nad 1.000 € za 04-06/2012

P. č. Cena Predmet zakázky Dodávateľ
1. 1350,00€ Stravné lístky Prešovská univerzita, 17. nov. 15, Prešov
2. 1437,92€ Dlažba Hornbach-Baumarkt SK, Košice
3. 1115,21€ Kancelárske potreby Kapap, Strojnícka 9, Prešov
4. 2272,74€ Dodávka a montáž plast. dielcov – hl. vchod Hesta, Jilemnického 8770/3D, Prešov
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami nad 1.000 € za 01-03/2012

P. č. Cena Predmet zakázky Dodávateľ
1. 1386,00€ Počítačové zostavy s prog. Vybavením 2 ks Pcstyle, Františkánske nám. 3/A, Prešov
2. 1350,00€ Stravné lístky Prešovská univerzita, 17. nov 15. Prešov
3. 19973,77€ Oprava kanalizácie v budove B Stav-Kompt, s.r.o., Šebastovská 4, Prešov
4. 3416,75€ Stavebné úpravy v uč. č. 115 Pavel Fuchs, Sibírska 21, Prešov
5. 1661,40€ Oprava podlahy a pokládka podlah. krytiny Domos Slovakia, Južná trieda 48, Košice
6. 1350,00€ Stravné lístky Prešovská univerzita, 17. nov 15. Prešov
7. 1760,00€ Pracovný pult, vitrína Polexim, Exnárova 42, Prešov
8. 1231,99€ Tonery Pcstyle, Františkánske nám. 3/A, Prešov
9. 4064,00€ Tlač výstupov – projekt Vzdelávanie Steevepress, Š. Harčár, Lesnícka 34, Prešov
10. 2655,36€ Digitálna úprava DVD – projekt Vzdelávanie Interaktívna škola, Vajanského 29, Prešov

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami nad 1.000 € za 10-12/2011

P. č. Cena Predmet zakázky Dodávateľ
1. 1075,00€ Učebnice SJ Orbis Pictus Istropol., Hrachová 34, Bratislava
2. 1350,00€ Stravné lístky Prešovská univerzita, 17. nov 15. Prešov
3. 2259,96€ Dodanie a montáž sklenených dverí na vstavané skrine Polexim s.r.o., Exnárova 42, Prešov
4. 2880,40€ Zdravotnícke učebné pomôcky Zbazy, Mládežnicka 43, Banská Bystrica
5. 1663,80€ Dochádzkový termínál Innovatrics, s.r.o. Pri Vinohr. 82, Bratislava
6. 1350,00€ Stravné lístky Prešovská univerzita, 17. nov 15. Prešov
7. 3307,28€ Dlažba Merkury Market, s.r.o. Strojnícka 1, Prešov
8. 6015,28€ Školský nábytok Alex, s.r.o., Hadovská 870, Komárno
9. 2204,76€ Dodávka a montáž podlahovej krytiny Domos Slovakia, s.r.o. Južná trieda 31, Košice
10. 4072,25€ Stavebné úpravy v uč. č. 109 Pavel Fuchs, Sibírska 21, Prešov
11. 1251,00€ Oprava elektroinštalácie a osvetlenia v uč. č. 109 Polexim s.r.o., Exnárova 42, Prešov
12. 1722,00€ Dodávka a montáž stupňovitej podlahy  v uč. č. 109 Polexim s.r.o., Exnárova 42, Prešov
13. 9702,00€ Výpočtová technika a SW PCstyle, s.r.o., Františ. nám. 3/A, Prešov
14. 1848,86€ Dodávka a osadenie vchodových dverí do budovy B Hesta, s.r.o., Jilemnického 8770/3D, Prešov
15. 2770,00€ Stavebné úpravy soc. zar., chodbičky, elektroinšt. Richard Ivan, Kalinčiakova 29, Ľubotice
16. 2107,26€ Dodávka a montáž plastových okien – suterén B Hesta, s.r.o., Jilemnického 8770/3D, Prešov
17. 3902,34€ Dodávka a osadenie vchodových dverí Hesta, s.r.o., Jilemnického 8770/3D, Prešov
18. 9300,00€ Vybavenie odbornej učebne KK Dent s.r.o., Duchnovičova nám. 1, Prešov
19. 1446,97€ Dodávka a montáž zabezpečovacieho zariadenia D+K Alarm s.r.o., Ďumbierska 25, Prešov

 

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami nad 1.000 € za 07-09/2011

P. č. Cena Predmet zakázky Dodávateľ
1. 2177,65€ Dlažba Merkury Market, s.r.o, Strojnícka 1, Prešov
2. 2596,79€ Dodávka plastových balkonový dverí a ich výmena Hesta, s.r.o., Jilemnického 8770/3D, Prešov
3. 1629,30€ Stavebná úprava v učebni č. 110 Heliotronik, s.r.o., Petrovanská 36, Prešov
4. 2638,02€ Odstránenie podlah. krytiny, pokládka dlažby-chodby Ľudomil Koco, Dúbravská 74, Prešov
5. 1472,90€ Knihy na odborné zdravotnícke predmety Vydavateľst. Osveta, Jilemníckeho 57, Martin
6. 2337,30€ Pokládka podlahovej krytiny v budove A Ľudomil Koco, Dúbravská 74, Prešov
7. 8595,06€ Sklopné lavice (uč. č. 110) Linea, s.r.o., Ružinovská 1, Bratislava
8. 1350,00€ Stravné lístky Prešovská univerzita, ul. 17. nov. 15, Prešov

 

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami nad 1.000 € za 04-06/2011

P. č. Cena Predmet zakázky Dodávateľ
1. 2350,25€ Stavebné úpravy v učebni č. 110 Pavel Fuchs, Sibírska 21, Prešov
2. 1250,00€ Stravné lístky Prešovská univerzita, 17. nov 15. Prešov
3. 1350,00€ Stravné lístky Prešovská univerzita, 17. nov 15. Prešov
4. 3641,78€ Učebné pomôcky – projekt Vzdelávanie Audy, s.r.o., Živného 1a, Brno
5. 1699,00€ Programové vybavenie KPR k PC – projekt Audy, s.r.o., Živného 1a, Brno
6. 1350,00€ Stravné lístky Prešovská univerzita, 17. nov 15. Prešov
7. 1586,67€ Učebné pomôcky – projekt Vzdelávanie Audy, s.r.o., Živného 1a, Brno
8. 1122,04€ Kancelárské potreby – projekt Vzdelávanie Ikaro, s.r.o., Okružná 32, Prešov

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami nad 1.000 € za 07-09/2012

P. č. Cena Predmet zakázky Dodávateľ
1. 1826,00 Plyn SPP Bratislava
2. 1389,94€ Učebnice – odborná literatúra pre DVS Alena Farkašová, Š.Náhalku,Martin
3. 3797,06€ Pokládka dlažby – chodby budovy B Peter Fuchs, Sibírska 21, Prešov
4. 1826,00€ Plyn SPP Bratislava
5. 1115,04€ Pracovné oblečenie pre odb. učiteľov Sarana Pharm, s.r.o. Staničná 7/A,Nitra
6. 1231,00€ Učebnice – Literatúra Orbis Pictus Istropolitana, Hrachová 34, Bratislava
7. 1075,00€ Projektor Epson, držiak, inštalácia PcProfi, Rumanova 22, Prešov
8.

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami nad 1.000 € za 10-12/2012

P. č. Cena Predmet zakázky Dodávateľ
1. 1575,60€ Interiérové vybavenie B2B partner, Šulekova2, Bratislava
2. 1826,00€ Plyn SPP, Bratislava
3. 1867,00 Elektrina Vsl. energetika, Košice
4. 8100,00€ Vybavenie odbornej učebne – zubný asistent KK Dent, Duchnov. nám. 1, Prešov
5. 1040,00€ Učebnice Literatúry Orbis Pictus Istropolitana, Hrachova 34, Bratislava
6. 1384,74€ Kancelárske potreby Kapap, Strojnícka 9, Prešov
7. 9068,16€ Školský nábytok Alex, s.r.o., Hadovská 870, Komárno
8. 1826,00€ Plyn SPP, Bratislava
9. 5018,40€ Interaktív. tabule, projektory, inštalácia PcProfi, Rumanova 22, Prešov
10. 4755,60€ Oprava podláh s dodávkou mat. Domos Slovakia, s.r.o. Južná trieda 31, Košice
11. 1612,87€ Neóny, žiarivky Tvoja doba, Ľubochnianska 5, Prešov
12. 3045,06€ Dodávka a výmena okien v telocvični Hesta, s.r.o., Jilemnického 8770/3D, Prešov
13. 1753,20€ Oprava osvetlenia v telocvični Emron, Lomnicka 24, Prešov
14. 1259,76€ Kancelárske potreby Lyreco, Na Pántoch 18, Bratislava
15. 5000,00€ Dentálny tovar – vybavenie odbornej učebne KK Dent, Duchnov. nám. 1, Prešov
16. 19157,92€ Oprava učební 101,102,107,108 Polyex-P, Jiráskova 58, Prešov
17. 4953,60€ Šatníkové skrine metaloBox Slovakia, Pražská 11, Nitra
18. 8358,48€ Dodávka a montáž- sklápacie sedenie Linea, s.r.o., Ružinovská 1, Bratislava
19.

20.

8203,16€

12417,20€

Oprava suterénu v budove  B, oprava soc. zar.

Oprava suterénu v budove A s dod. mat.

Polyex-P, Jiráskova 58, Prešov

Polyex-P, Jiráskova 58, Prešov

21. 9990,00€ Osobné motorové vozidlo Auto Alles, Trusalová 1002/22, Turany
22. 2400,00€ Poznávací zájazd Prešov – Viedeň Ezotour, Hlavná 2, Prešov

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami nad 1.000 € za 07-09/2011

P. č. Cena Predmet zakázky Dodávateľ
1. 2177,65€ Dlažba Merkury Market, s.r.o, Strojnícka 1, Prešov
2. 2596,79€ Dodávka plastových balkonový dverí a ich výmena Hesta, s.r.o., Jilemnického 8770/3D, Prešov
3. 1629,30€ Stavebná úprava v učebni č. 110 Heliotronik, s.r.o., Petrovanská 36, Prešov
4. 2638,02€ Odstránenie podlah. krytiny, pokládka dlažby-chodby Ľudomil Koco, Dúbravská 74, Prešov
5. 1472,90€ Knihy na odborné zdravotnícke predmety Vydavateľst. Osveta, Jilemníckeho 57, Martin
6. 2337,30€ Pokládka podlahovej krytiny v budove A Ľudomil Koco, Dúbravská 74, Prešov
7. 8595,06€ Sklopné lavice (uč. č. 110) Linea, s.r.o., Ružinovská 1, Bratislava
8. 1350,00€ Stravné lístky Prešovská univerzita, ul. 17. nov. 15, Prešov

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami nad 1.000 € za 01-03/2013

P. č. Cena Predmet zakázky Dodávateľ
1. 1259,76 Elektrina – nedoplatok za rok 2012 Východosl. energetika a.s. Košice
2. 2848,94 Plyn – nedoplatok za rok 2012 SPP, a.s.
3. 2026,00 Elektrina Východosl. energetika a.s. Košice
4. 2035,00 Plyn 02/2013 SPP, a.s.
5. 5236,79 Stavebné úpravy priestorov práčovne v budove B Polyex-P, s.r.o., Jiráskova 58, Prešov
6. 2035,00 Plyn 03/2013 SPP, a.s.
7.
8.

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami nad 1.000 € za 04-06/2013

P. č. Cena Predmet zakázky Dodávateľ
1. 2035,00 Plyn 04/2013 SPP, a.s.
2. 9711,04 Stavebné úpravy – šatňa upratovačiek Polyex-P, s.r.o. Jiráskova 58, Prešov
3. 2026,00 Elektrina 03-05/2013 Východosl. energetika a.s. Košice
4. 2035,00 Plyn 05/2013 SPP, a.s.
5. 8793,89 Úprava sociálnych zariadení v budove B (suterén) Polyex-P, s.r.o., Jiráskova 58, Prešov
6. 1289,90 Čistiace prostriedky Repros, Ľubochnianska 2, Prešov
7. 2035,00 Plyn 06/2013 SPP,a.s.
8.

 

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami nad 1.000 € za 01-03/2014

P. č. Cena Predmet zakázky Dodávateľ
1. 2274,00 Elektrina 01-02/2014 Východosl. energ. a.s. Košice
2. 1780,00 Plyn 02/2014 SPP, a.s. Bratislava
3. 4082,16 Školský nábytok Alex, Komárno
4. 1780,00 Plyn 03/2014 SPP, a.s.
5.
6.
7.
8.

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami nad 1.000 € za 07-09/2013

P. č. Cena Predmet zakázky Dodávateľ
1. 2035,00€ Plyn SPP, Bratislava
2. 5000,00€ Oprava izolácie a odvetranie základov v budove A Stav-Kompt, Šebastovská, Prešov
3. 10062,79 Oprava izolácie a odvetranie základov v budove A Stav-Kompt, Šebastovská, Prešov
4. 2026,00€ Elektrina Vsl. energetika, Košice
5. 2035,00€ Plyn SPP, Bratislava
6. 1875,95€ Revízia elektrického zariadenia Partika Ladislav, Janov 13
7. 1165,70 Učebnice Fyz terapia, Liečebná masáž Vydavateľstvo Osveta, Jilemníckeho 57, Martin
8. 7935,20€ Oprava izolácie a odvetranie základov budovy A Stav-Kompt, Šebastovská, Prešov
9. 2313,14€ Stavebné úpravy – miestnosť č. 6 PolyexP, Jiráskova 58, Prešov
10. 9865,87€ Oprava soc. zariadenie v budove A PolyexP, Jiráskova 58, Prešov
11. 8849,04€ Oprava – šatne v budoe B PolyexP, Jiráskova 58, Prešov
12. 2035,00€ Plyn SPP, Bratislava
13. 1062,00€ Učebnice – Literatúra Orbis Pictus Istropolitana, Hrachová 34, Bratislava
14. 3830,21€ Oprava chodby -2.posch. budova A PolyexP, Jiráskova 58, Prešov
15. 1098,00€ Pobyt pre zamestnancov – SF Kúpele Vyšné Ružbachy, V.Ružbachy č. 48
16.
17.
18.

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami nad 1.000 € za 10-12/2013

P. č. Cena Predmet zakázky Dodávateľ
1. 7280,10€ Oprava kanalizácie dažďových zvodov v budove A Stav-Kompt, Šebastovská, Prešov
2. 2035,00€ Plyn SPP, Bratislava
3. 1288,30 Oprava stien v učebni č. 5 PolyexP, Jiráskova 58, Prešov
4. 1436,39€ Oprava oplotenia Profil Invest Slovakia, Staničná 1250, Vranov nad Topľou
5. 3061,51€ Oprava podlahy a stropu v miest. č. 6 PolyexP, Jiráskova 58, Prešov
6. 1235,14€ Lavičky šatňové Pesmenpol, Železničiarska 16, Prešov
7. 3580,70 Stavebné úpravy – chodba 2. posch. PolyexP, Jiráskova 58, Prešov
8. 2026,00€ Elektrina Vychodosl. energetika, Košice
9. 6788,58€ Školský nábytok Alex, Hadovská 870, Komárno
10. 2794,86€ Oprava oplotenia Profil Invest Slovakia, Staničná 1250, Vranov nad Topľou
11. 2035,00€ Plyn SPP, Bratislava
12. 1201,86€ Kancelársky nábytok Kika nábytok Slovakia, Košice
13. 2001,00€ Montáž oplotenia Radoslav Mati, Porubská 681, Vranov nad Topľou
14. 2759,40€ Učebné pomôcky pre zubného asistenta KK Dent, Duchnov. nám. 1, Prešov
15. 1697,30€ Učebné pomôcky pre TV Šport, Masarykova 6, Prešov
16. 9300,00€ Stomatologické kreslo s príslušenstvom KK Dent, Duchnov. nám. 1, Prešov
17. 2035,00€ Plyn SPP Bratislava
18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

4266,00€

1264,02

8904,00

12289,45

2268,95

12163,38

3881,00

6630,17

9500,00

1281,80

5026,39

6958,93

9953,05

Digestor do lab., stoli