Vyhľadať

Rada školy

MENU

Rada školy
pri Strednej zdravotníckej škole, Sládkovičova 36, Prešov
funkčné obdobie 07. 09. 2022 – 06. 09. 2026

PhDr. Marián Damankoš, PhD. zástupca zriaďovateľa
MUDr. Peter Cvengroš, MBA, MPH        zástupca zriaďovateľa
Zuzana Tkáčová zástupca zriaďovateľa
JUDr. Lýdia Budziňáková zástupca zriaďovateľa
Mgr. Dávid Kulpa zástupca pedagogických zamestnancov – podpredseda
Mgr. Katarína Modranská zástupca pedagogických zamestnancov – predseda
Vladimír Slobodník zástupca nepedagogických zamestnancov – tajomník
Simona Belejová zástupca žiakov
Škútová Marta zástupca rodičov
Lacková Eva zástupca rodičov
Takáč Evald zástupca rodičov