Vyhľadať

Poriadky

MENU

Školský poriadok platný od 19. septembra 2023

ŠKOLSKÝ PORIADOK od 19.9.2023

 

Pracovný poriadok pre pedagogických a ostatných zamestnancov školy platný od 01. februára 2024

Pracovný poriadok – platný od 01.02. 2024

 

Organizačný poriadok platný od 01. februára 2024

Organizačný poriadok s novou org. štruktúrou od 01. 02. 2024

Organizačná štruktúra

 

Aprobačný poriadok č. 03/2024 platný od 01. februára 2024

Aprobačný poriadok SZŠ Prešov od 01. 02. 2024

 

Prevádzkový poriadok platný od 01. februára 2016

Prev. poriadok 2016

Dodatok č. 1 k Prevádzkovému poriadku platný od 1. novembra 2018

Dodatok č. 1 k Prevádzkovému poriadku 08 2018

 

Registratúrny poriadok platný od 01. júla 2019

2019-04 Registratúrny poriadok

 

Rokovací poriadok pedagogickej rady platný od 01. septembra 2015

Rokov.P PR 2015

Dodatok č. 1 k Rokovaciemu poriadku platný od 01. septembra 2020

Dodatok č. 1 k Rokovaciemu poriadku

 

Knižničný a výpožičný poriadok školskej knižnice platný od 01. septembra 2010

Knižničný a výpožičný poriadok

 

Etický kódex č. 02/2020 platný od 01. februára 2020

Etický kódex SZŠ Prešov

 

Archív poriadkov

Aprobačný poriadok č. 02/2021 platný od 03. marca 2021

Aprobačný poriadok SZŠ Prešov

Dodatok č. 1 k Aprobačnému poriadku

Dodatok č. 1 k Aprobačnému poriadku

Dodatok č. 2 k Aprobačnému poriadku

Dodatok č. 2 k Aprobačnému poriadku

 

Pracovný poriadok pre pedagogických a ostatných zamestnancov školy platný od 01. mája 2023

Pracovný poriadok – platný od 01. 05.2023

Dodatok č. 1 k Pracovnému poriadku

Dodatok č. 2 k Pracovnému poriadku

 

Pracovný poriadok od 1.5.2022

Pracovný poriadok – od 01.05.2022

Dodatok k pracovnému poriadku platnému od 1.5.2022

Dodatok č. 1 k Pracovnému poriadku od 1.5.2022

 

Školský poriadok platný od 01. októbra 2022

ŠKOLSKÝ PORIADOK od 01. 10. 2022

Školský poriadok platný od 01. novembra 2019

ŠKOLSKÝ PORIADOK 2019-11-01

Dodatok č. 1 k Školskému poriadku platný od 01. septembra 2020

Dodatok č. 1 k Školskému poriadku pdf

Dodatok č. 2 k Školskému poriadku platný od 18. novembra 2020

Dodatok č. 2 k Školskému poriadku

Dodatok č. 3 k Školskému poriadku platnom od 01. 02. 2022

Dodatok č. 3 k Školskému poriadku_nový od 01.02.2022

 

Pracovný poriadok pre pedagogických a ostatných zamestnancov platný od 01. novembra 2019

PRACOVNÝ PORIADOK pedagogických a ostatných zamestnancov 2019-1 úprava

 

Dodatok č. 1 k Pracovnému poriadku pre pedagogických a ostatných zamestnancov platný od 01. októbra 2020

Dodatok č. 1 k Pracovnému poriadku

 

Dodatok č. 2 k Pracovnému poriadku platný od 01. 02. 2022

Dodatok č.2 k Pracovnému poriadku

 

Organizačný poriadok platný od 01. 02. 2022

Organizačný poriadok-03 2022

Organizačná štruktúra školy

Dodatok č. 1 k Organizačnému poriadku

Dodatok č. 1 k Organizačnému poriadku

 

Dodatok č. 1 k Organizačnému poriadku platný od 01. septembra 2020

Dodatok č. 1 k Organizačnému poriadku PDF

 

Organizačný poriadok platný od 11. októbra 2019

Organizacny poriadok-finalna podoba 10.2019 nový

 

Pracovný poriadok pre pedagogických a ostatných zamestnancov platný od 01. septembra 2016

Prac.P 2016. 09. 01

 

Registratúrny poriadok platný od 01. júla 2016

RP 2016 SZŠ Prešov

 

Organizačný poriadok platný od 01. septembra 2016

OP 2016

 

Dodatok č. 1 k Organizačnému poriadku platný od 01. septembra 2017

Dodatok k OP č. 1- 2017-09-01

 

Dodatok č. 2 k Organizačnému poriadku platný od 01. apríla 2018

04-2018 OP – Dodatok č. 2

 

Dodatok č. 3 k Organizačnému poriadku platný od 01. novembra 2018

07-2018 OP – Dodatok č. 3

 

Školský poriadok platný od 01. septembra 2017

01-2017 ŠP 2017-09-01

 

Školský poriadok platný od 01. septembra 2016

ŠP 2016-09-01 – 1

 

Dodatok č. 1 k Školskému poriadku platný od 01. septembra 2018

07-2018 Dod1 ŠP

 

Organizačný poriadok

Dodatok č. 1 k Organizačnému poriadku platný od 04. 07. 2012

Dodatok k OP č. 1 – 04. 07. 2012

 

Dodatok č. 2 k Organizačnému poriadku platný od 01. 09. 2013

Dodatok k OP č. 2 – 01. 09. 2013

 

Dodatok č. 3 k Organizačnému poriadku platný od 01. 02. 2015

Dodatok k OP č. 3 – 01. 02. 2015

 

Dodatok č. 4 k Organizačnému poriadku platný od 01. 11. 2015

Dodatok k OP č. 4 – 01. 11. 2015

 

Školský poriadok platný od 01. 09. 2015

ŠP 2015-09-01.1

 

Školský poriadok platný od 02. 10. 2014

ŠP 2014-10-02

 

Dodatok č. 1 ku Školskému poriadku platný od 11. 12. 2014

Dodatok 1 ŠP 2014-10-02

 

Školský poriadok platný od 01. 09. 2011

Školský poriadok 2011-09-01

 

Dodatok č. 1 ku Školskému poriadku platný od 01. septembra 2012

Dodatok Školský poriadok 2011-09-01

 

Pracovný poriadok pre pedagogických a ostatných zamestnancov platný od 01. 09. 2015

Prac.P 2015. 09. 01

 

Pracovný poriadok pre pedagogických a ostatných zamestnancov školy platný od 02. 10. 2014

Pracovný poriadok pre pedagogických zamestnancov

 

Pracovný poriadok pre pedagogických a ostatných zamestnancov školy platný od 05. 10. 2010

 

 

Dodatok č. 1 k Pracovnému poriadku platný od 01.11. 2011

Dodatok č. 1 k PP – pracovná doba

 

Dodatok č. 2 k Pracovnému poriadku platný od 26. 08. 2013

Dodatok č. 2 k PP – pracovná doba

 

Registratúrny poriadok platný od 01. 09. 2009

Registratúrny poriadok