Vyhľadať

Poriadky

MENU

Školský poriadok platný od 19. septembra 2023

Školský poriadok platný od 19.9.2023

 

Pracovný poriadok pre pedagogických a ostatných zamestnancov školy platný od 01. februára 2024

Pracovný poriadok – platný od 01.02. 2024

 

Organizačný poriadok platný od 01. februára 2024

Organizačný poriadok s novou org. štruktúrou od 01. 02. 2024

Organizačná štruktúra

 

Aprobačný poriadok č. 03/2024 platný od 01. februára 2024

Aprobačný poriadok SZŠ Prešov od 01. 02. 2024

 

Prevádzkový poriadok platný od 01. februára 2016

Prev. poriadok 2016

Dodatok č. 1 k Prevádzkovému poriadku platný od 1. novembra 2018

Dodatok č. 1 k Prevádzkovému poriadku 08 2018

 

Registratúrny poriadok platný od 01. mája 2024

Registratúrny poriadok SZŠ, Sládkovičova 36, Prešov  7/2024

 

Rokovací poriadok pedagogickej rady platný od 01. septembra 2015

Rokov.P PR 2015

Dodatok č. 1 k Rokovaciemu poriadku platný od 01. septembra 2020

Dodatok č. 1 k Rokovaciemu poriadku

 

Knižničný a výpožičný poriadok školskej knižnice platný od 01. septembra 2010

Knižničný a výpožičný poriadok

 

Etický kódex č. 02/2020 platný od 01. februára 2020

Etický kódex SZŠ Prešov

 

Archív poriadkov

Aprobačný poriadok č. 02/2021 platný od 03. marca 2021

Aprobačný poriadok SZŠ Prešov

Dodatok č. 1 k Aprobačnému poriadku

Dodatok č. 1 k Aprobačnému poriadku

Dodatok č. 2 k Aprobačnému poriadku

Dodatok č. 2 k Aprobačnému poriadku

 

Pracovný poriadok pre pedagogických a ostatných zamestnancov školy platný od 01. mája 2023

Pracovný poriadok – platný od 01. 05.2023

Dodatok č. 1 k Pracovnému poriadku

Dodatok č. 2 k Pracovnému poriadku

 

Pracovný poriadok od 1.5.2022

Pracovný poriadok – od 01.05.2022

Dodatok k pracovnému poriadku platnému od 1.5.2022

Dodatok č. 1 k Pracovnému poriadku od 1.5.2022

 

Školský poriadok platný od 01. októbra 2022

ŠKOLSKÝ PORIADOK od 01. 10. 2022

Školský poriadok platný od 01. novembra 2019

ŠKOLSKÝ PORIADOK 2019-11-01

Dodatok č. 1 k Školskému poriadku platný od 01. septembra 2020

Dodatok č. 1 k Školskému poriadku pdf

Dodatok č. 2 k Školskému poriadku platný od 18. novembra 2020

Dodatok č. 2 k Školskému poriadku

Dodatok č. 3 k Školskému poriadku platnom od 01. 02. 2022

Dodatok č. 3 k Školskému poriadku_nový od 01.02.2022

 

Pracovný poriadok pre pedagogických a ostatných zamestnancov platný od 01. novembra 2019

PRACOVNÝ PORIADOK pedagogických a ostatných zamestnancov 2019-1 úprava

 

Dodatok č. 1 k Pracovnému poriadku pre pedagogických a ostatných zamestnancov platný od 01. októbra 2020

Dodatok č. 1 k Pracovnému poriadku

 

Dodatok č. 2 k Pracovnému poriadku platný od 01. 02. 2022

Dodatok č.2 k Pracovnému poriadku

 

Organizačný poriadok platný od 01. 02. 2022

Organizačný poriadok-03 2022

Organizačná štruktúra školy

Dodatok č. 1 k Organizačnému poriadku

Dodatok č. 1 k Organizačnému poriadku

 

Dodatok č. 1 k Organizačnému poriadku platný od 01. septembra 2020

Dodatok č. 1 k Organizačnému poriadku PDF

 

Organizačný poriadok platný od 11. októbra 2019

Organizacny poriadok-finalna podoba 10.2019 nový

 

Pracovný poriadok pre pedagogických a ostatných zamestnancov platný od 01. septembra 2016

Prac.P 2016. 09. 01

 

Registratúrny poriadok

Registratúrny poriadok 2009

RP 2016 SZŠ Prešov

2019-04 Registratúrny poriadok

 

Organizačný poriadok platný od 01. septembra 2016

OP 2016

 

Dodatok č. 1 k Organizačnému poriadku platný od 01. septembra 2017

Dodatok k OP č. 1- 2017-09-01

 

Dodatok č. 2 k Organizačnému poriadku platný od 01. apríla 2018

04-2018 OP – Dodatok č. 2

 

Dodatok č. 3 k Organizačnému poriadku platný od 01. novembra 2018

07-2018 OP – Dodatok č. 3

 

Školský poriadok platný od 01. septembra 2017

01-2017 ŠP 2017-09-01

 

Školský poriadok platný od 01. septembra 2016

ŠP 2016-09-01 – 1

 

Dodatok č. 1 k Školskému poriadku platný od 01. septembra 2018

07-2018 Dod1 ŠP

 

Organizačný poriadok

Dodatok č. 1 k Organizačnému poriadku platný od 04. 07. 2012

Dodatok k OP č. 1 – 04. 07. 2012

 

Dodatok č. 2 k Organizačnému poriadku platný od 01. 09. 2013

Dodatok k OP č. 2 – 01. 09. 2013

 

Dodatok č. 3 k Organizačnému poriadku platný od 01. 02. 2015

Dodatok k OP č. 3 – 01. 02. 2015

 

Dodatok č. 4 k Organizačnému poriadku platný od 01. 11. 2015

Dodatok k OP č. 4 – 01. 11. 2015

 

Školský poriadok platný od 01. 09. 2015

ŠP 2015-09-01.1

 

Školský poriadok platný od 02. 10. 2014

ŠP 2014-10-02

 

Dodatok č. 1 ku Školskému poriadku platný od 11. 12. 2014

Dodatok 1 ŠP 2014-10-02

 

Školský poriadok platný od 01. 09. 2011

Školský poriadok 2011-09-01

 

Dodatok č. 1 ku Školskému poriadku platný od 01. septembra 2012

Dodatok Školský poriadok 2011-09-01

 

Pracovný poriadok pre pedagogických a ostatných zamestnancov platný od 01. 09. 2015

Prac.P 2015. 09. 01

 

Pracovný poriadok pre pedagogických a ostatných zamestnancov školy platný od 02. 10. 2014

Pracovný poriadok pre pedagogických zamestnancov

 

Pracovný poriadok pre pedagogických a ostatných zamestnancov školy platný od 05. 10. 2010

 

Dodatok č. 1 k Pracovnému poriadku platný od 01.11. 2011

Dodatok č. 1 k PP – pracovná doba

 

Dodatok č. 2 k Pracovnému poriadku platný od 26. 08. 2013

Dodatok č. 2 k PP – pracovná doba