Učitelia všeobecno-vzdelávacích predmetov

Učitelia na celý úväzok

Pre správne odoslanie elektronickej pošty je potrebné v e-mailovej adrese nahradiť „(at)“ znakom „@“.

Učiteľ

Vyučuje

Mailová adresa

Triednictvo

Mgr. Stanislav Baran

TSV

stanislav.baran(at)szspo.sk

PaedDr. Michaela Drimáková

ANJ, ETV

michaela.drimakova(at)szspo.sk

I.B / PS

PaedDr. Martina Dudaščíková

SJL, RUJ

martina.dudascikova(at)szspo.sk

IV.E / ZuA

Mgr. Jaroslava Fedorková

ANJ

jaroslava.fedorkova(at)szspo.sk

Mgr. Tomáš Fiamčik

ANJ, TSV

tomas.fiamcik(at)szspo.sk

PaedDr. Júlia Geletičová

ANJ, DEJ, OBN

julia.geleticova(at)szspo.sk

II.B / PS

Mgr. Zuzana Gomoľová

SJL, BIO

zuzana.gomolova(at)szspo.sk

I.A  / PS

Mgr. Peter Kilian

LAT, LAJ, ANJ

peter.kilian(at)szspo.sk

PaedDr. Ivana Klimovská

ANJ, DEJ

ivana.klimovska(at)szspo.sk

III.B / PS

PaedDr. Jana Krakovská

CHE, MAT

jana.krakovska(at)szspo.sk

Mgr. Dávid Kulpa

FYZ, INF

david.kulpa(at)szspo.sk

III.E / ZuA

Mgr. Miroslava Mazurová

OBN, TSV

miroslava.mazurova(at)szspo.sk

RNDr. Ivana Petrisková

INF, MAT

ivana.petriskova(at)szspo.sk

Mgr. Erika Polohová

ANJ

erika.polohova(at)szspo.sk

I.D / masér

Mgr. Zuzana Repaská

ANJ

zuzana.repaska(at)szspo.sk

IV.C / PS

Mgr. Lenka Sokol

RUJ, TSV

lenka.sokol(at)szspo.sk

materská dovolenka

RNDr. Adriana Sovičová, PhD.

CHE

zastupca.vvp(at)szspo.sk

Mgr. Alena Štieber

TSV

alena.stieber(at)szspo.sk

PaedDr. Jana Tverdíková

SJL, BIO

jana.tverdikova(at)szspo.sk

II. D / MAS

Mgr. Erika Višňovská

NEJ, SJL

erika.visnovska(at)szspo.sk

Učitelia na skrátený úväzok

Pre správne odoslanie elektronickej pošty je potrebné v e-mailovej adrese nahradiť „(at)“ znakom „@“.

Všeobecno-vzdelávacie predmety
učiteľ
vyučuje
mailová adresa
ThLic. Daniel Galajda, PhD.NBV gkdaniel.galajda(at)szspo.sk
Mgr. Ondrej KočNBV ev.ondrej.koc(at)szspo.sk
Mgr. Silvia LukáčováNBV rk.silvia.lukacova(at)szspo.sk
PaedDr. Petra OlejárováCHEpetra.olejarova(at)szspo.sk