Vyhľadať

Učitelia všeobecno-vzdelávacích predmetov

MENU

Učitelia na celý úväzok

Pre správne odoslanie elektronickej pošty je potrebné v e-mailovej adrese nahradiť „(at)“ znakom „@“.

Učiteľ

Vyučuje

Mailová adresa

Triednictvo

Mgr. Stanislav Baran

TSV

stanislav.baran(at)szspo.sk

PaedDr. Michaela Drimáková

ANJ, ETV

michaela.drimakova(at)szspo.sk

II.B / PS

PaedDr. Martina Dudaščíková

SJL

martina.dudascikova(at)szspo.sk

II.E / ZUA

Mgr. Jaroslava Fedorková

ANJ, RUJ

jaroslava.fedorkova(at)szspo.sk

Mgr. Tomáš Fiamčik

ANJ, TSV

tomas.fiamcik(at)szspo.sk

PaedDr. Júlia Geletičová

ANJ, OBN

julia.geleticova(at)szspo.sk

III.B / PS

Mgr. Zuzana Gomoľová

SJL, BIO

zuzana.gomolova(at)szspo.sk

II.A  / PS

Mgr. Peter Kilian

LAT, LAJ, ANJ

peter.kilian(at)szspo.sk

PaedDr. Ivana Klimovská

ANJ, DEJ

ivana.klimovska(at)szspo.sk

IV.B / PS

PaedDr. Jana Krakovská

CHE, MAT

jana.krakovska(at)szspo.sk

Mgr. Dávid Kulpa

FYZ, INF

david.kulpa(at)szspo.sk

IV.E / ZuA

Mgr. Miroslava Mazurová

OBN, TSV

miroslava.mazurova(at)szspo.sk

I.C / PS

RNDr. Ivana Petrisková

INF, MAT

ivana.petriskova(at)szspo.sk

Mgr. Erika Polohová

ANJ

erika.polohova(at)szspo.sk

II.D / masér

Mgr. Zuzana Repaská

ANJ

zuzana.repaska(at)szspo.sk

Mgr. Lenka Sokol

RUJ, TSV

lenka.sokol(at)szspo.sk

materská dovolenka

RNDr. Adriana Sovičová, PhD.

CHE

zastupca.vvp(at)szspo.sk

Mgr. Alena Štieber

TSV, NEJ

alena.stieber(at)szspo.sk

PaedDr. Jana Tverdíková

SJL, BIO

jana.tverdikova(at)szspo.sk

III. D / MAS

Mgr. Erika Višňovská

NEJ, SJL

erika.visnovska(at)szspo.sk

Mgr. Marián Fedorko, PhD.

Školský digitálny koordinátor

marian.fedorko(at)szspo.sk

Učitelia na skrátený úväzok

Pre správne odoslanie elektronickej pošty je potrebné v e-mailovej adrese nahradiť „(at)“ znakom „@“.

Všeobecno-vzdelávacie predmety
Učiteľ vyučuje mailová adresa
Mgr. Lucia Burdová MAT lucia.burdova(at)szspo.sk
ThLic. Daniel Galajda, PhD. NBV gk. daniel.galajda(at)szspo.sk
Mgr. Ondrej Koč NBV ev. ondrej.koc(at)szspo.sk
Mgr. Silvia Lukáčová NBV rk. silvia.lukacova(at)szspo.sk
PaedDr. Petra Olejárová CHE petra.olejarova(at)szspo.sk
Ing. Gabriela Zubková, PhD.
CHE gabriela.zubkova(at)szspo.sk