Vyhľadať

Základy stomatológie

MENU

Základy stomatológie
EÚ, Európsky sociálny fond

Školenie realizované v rámci dopytovo orientovaného projektu

„Inováciou ku kvalitnejšej starostlivosti“
ITMS kód:26110130223

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov ES

Termín: 16. november 2010 od 11.00 hod. do 17.00 hod.

Rozsah: 6 hodín

Miesto konania: Stredná zdravotnícka škola, Sládkovičova 36, 080 24 Prešov

Účastníci: 16 odborných učiteľov

Lektor: Doc. MUDr. Eva Kovaľová, PhD.

Zdravý úsmev je názov vzdelávacieho programu starostlivosti o chrup školákov a predškolákov. Účastníkom školenia ho predstavila pani docentka Kovaľová. Tá má na svojom konte zapísaných už mnoho preventívnych programov. Je tiež autorkou viacerých knižných publikácií. Program Zdravý úsmev je zameraný na prevenciu kazu a ochorení ďasien. Jeho hlavným cieľom je priviesť deti k získaniu praktických návykov a vytvoriť tak zdravú populáciu. Vzdelávací program je rozdelený do 5 tém: Anatómia, Vznik ochorenia, Výživa, Hygiena a Fluoridácia.

Úlohou hodín anatómie je naučiť deti:

Stavbu zuba (vonkajšiu aj vnútornú)
Typy chrupu (mliečny, trvalý)
Koľko zubov má mliečny a trvalý chrup
Aké máme typy zubov v mliečnom a trvalom chrupe + koľko je ktorých
Funkcie jednotlivých zubov
Prerezávanie zubov

Anatómia zubov

V rámci druhej témy „Vznik ochorenia“ sa deti oboznamujú, čo je to zubný kaz, ako vzniká, kedy kaz začína bolieť, čo tvorí prirodzenú ochranu zubov. Dozvedajú sa, ako vzniká zápal ďasien a parodontída, i to, aké sú prejavy zápalu. Cieľom tretej témy „Výživa“ je naučiť deti poznať potraviny, ktoré sú pre zuby prospešné a ktoré naopak nie sú, resp. sú pre ne škodlivé. Nesmierne významnou z hľadiska prevencie je štvrtá téma „Hygiena“. V rámci nej získavajú deti dôležité informácie o zubnej kefke a ďalších pomôckach v ústnej hygiene, t.j. medzizubných kefkách, ústnych vodách, zubných pastách a zubných nitiach. Poznávajú správne techniky čistenia zubov. Primárnym cieľom tejto témy je naučiť sa správne držať zubnú kefku a správne s ňou pohybovať pi hygiene chrupu. Napokon v rámci poslednej, piatej témy „Fluoridácia“ zisťujú, čo je to fluoridácia a aký je jej význam.

Účastníkom školenia sme v jeho závere položili nasledujúce otázky:

Ktoré informácie odprezentované pani docentkou Kovaľovou boli pre Vás:

najcennejšie, najdôležitejšie, najvýznamnejšie, najprínosnejšie…?
najzaujímavejšie, najpozoruhodnejšie…?
najužitočnejšie, najpraktickejšie…?
najprekvapujúcejšie, najneobvyklejšie, najkurióznejšie…?
najpútavejšie, najpríťažlivejšie, najpestrejšie, najzáživnejšie…?
najinšpiratívnejšie…?
najodstrašujúcejšie…?

Ponúkame ich odpovede:

Mgr. Vladimíra Beľaková:

všetky informácie boli pre mňa prínosné, zaujímavé, praktické
zistila som, že najdôležitejšia je prevencia, ktorej nevenujeme dostatočnú pozornosť a správna životospráva
starostlivosť o zuby po jedle, správna technika čistenia zubov, vhodné pomôcky
banán na desiatu je veľmi nevhodný, pretože sa veľmi ťažko odstraňuje zo zubov, obsahuje cukor; po zjedení by sa mali zuby umyť
zdravé a pekné zuby
desiata pre deti – voda bez bubliniek, žiaden banán, pribalím žuvačku Orbit bez cukru
Rtg snímky poškodených zubov

PhDr. Slávka Dorinová:

najprínosnejšie boli informácie o zdravom a chorom parodonte
najpozoruhodnejšie bolo to, že baktérie spôsobujúce zubný kaz prenášame aj bozkami alebo zubnými kefkami položenými pri sebe
najpraktickejšie boli rady ohľadom každodennej hygieny dutiny ústnej a veľmi dôležitej prevencii
najprekvapujúcejšie bolo to, že ovocie a džúsy sú pre naše zuby nie práve najlepšou potravinou
najpútavejšie boli ukážky krásnych úsmevov so zdravými zubami
najinšpiratívnejšie boli informácie týkajúce sa prevencie
najodstrašujúcejšie boli RTG snímky poškodeného chrupu a informácie o pokročilej parodontitíde

Mgr. Viola Frankovská:

najprínosnejšie boli informácie o zubnom kaze
najpozoruhodnejšie bolo to, že baktérie spôsobujúce zubný kaz prenášame bozkami na vlastné deti…
najpraktickejšie boli rady ohľadom každodennej hygieny dutiny ústnej a spoľahlivých prípravkoch, ktoré by sme mali používať
najprekvapujúcejšie bolo to, že jablká sú pre naše zuby nie práve najlepšou potravinou, banány sú to najhoršie, čo môžeme dať deťom k desiate, čaj im tiež nemáme dávať a žuvačka bez cukru nám pomáha
najpútavejšie boli ukážky krásnych úsmevov so zdravými zubami 🙂
najinšpiratívnejšie boli informácie týkajúce sa preventívnych opatrení
najodstrašujúcejšie boli informácie o pokročilej parodontitíde, ktorá nás zbaví aj zdravých zubov.

PhDr. Eva Konečná:

celá prednáška bola veľmi zaujímavá a podnetná
najcennejšími boli informácie týkajúce sa ošetrovania chrupu (novinky z oblasti zubnej hygieny, používanie pomôcok…)
najužitočnejšie bolo zistenie, že prevencia môže do významnej miery prispieť k eliminácii chorôb zubov
prekvapilo ma, ako „málo“ stačí k vzniku zubného kazu
najpútavejšie boli pre mňa informácie o množstve problémov týkajúcich sa ústnej dutiny pri nedodržiavaní štandardov pri čistení zubov
inšpiráciou je šírenie teoretických poznatkov i praktických zručností pri realizácii dentálnej hygieny
odstrašujúce boli obrázky pacientov s parodontitídou a röntgenové snimky poškodeného chrupu

Mgr. Slávka Mušinková:

najvýznamnejšie a najcennejšie bolo pre mňa to, že som si uvedomila dôležitosť prevencie
najzaujímavejšie boli informácie, týkajúce sa správnej techniky čistenia zubov s využitím správnych pomôcok
najužitočnejšie boli informácie ohľadom správnej životosprávy a vhodnosti výberu desiaty pre deti
najprekvapujúcejšie bolo, keď som sa dozvedela, že nie je dobré používať dlhodobo pasty s bieliacim účinkom
najpútavejšie boli informácie o predchádzaní parodontitíde
najinšpiratívnejšie bolo zistenie, že najlepšia je voda bez bubliniek
najodstrašujúcejšie boli Rtg snímky poškodených zubov

PhDr. Eva Novotná, PhD.:

myslím si, že všetky informácie boli pre mňa rovnako významné, inšpirujúce, zaujímavé a praktické
vzhľadom na to, že tejto oblasti venujeme vo vyučovaní málo pozornosti, rozhodli sme sa ju inovatívne zakomponovať do vyučovacieho procesu; po prednáške sme zistili, že u zubov je najdôležitejšia prevencia, ktorej, žiaľ, v našej spoločnosti nevenujeme dostatočnú pozornosť
staroslivosť o zuby po jedle – vždy vypláchnuť vodou, ale iba vypláchnuť
práve to, že aj prehnaná starostlivosť o zuby je nebezpečná kvôli obnaženiu koruniek zubov, že zubná pasta pôsobí na zubnú sklovinu len počas samotného čistenia, že nezáleží na dĺžke čistenia, ale na druhu zubnej pasty; pani docentka odporúčala používať iba ELMEX, pretože ten pôsobí aj po skončení čistenia
všetky informácie boli pre mňa veľmi zaujímavé kvôli nedostatočným informáciám, týkajúcim sa starostlivosti o svoj chrup zo strany mojich doterajších zubárov
to, že deťom na desiatu nebudem dávať banány ani čierny čaj, len obyčajnú vodu bez bubliniek
fotografie detského chrupu, hrozne zanedbaného zo strany rodičov; dieťa dopláca na nedbalú výchovu svojich rodičov

PhDr. Alena Partilová:

najprínosnejšie boli informácie o zdravom a chorom parodonte
najcennejšími boli informácie týkajúce sa ošetrovania chrupu (novinky z oblasti zubnej hygieny, používanie pomôcok…)
najpozoruhodnejšie bolo to, že baktérie spôsobujúce zubný kaz prenášame aj bozkami alebo zubnými kefkami položenými pri sebe
najpraktickejšie boli rady ohľadom každodennej hygieny dutiny ústnej
najprekvapujúcejšie bolo to, ako „málo“ stačí k vzniku zubného kazu
najpútavejšie boli ukážky úsmevov so zdravými zubami
najinšpiratívnejšie boli informácie týkajúce sa prevencie
najodstrašujúcejšie boli obrázky pacientov s parodontitídou a Rtg snímky poškodeného chrupu

Mgr. Erika Provázková:

všetky informácie boli zaujímavé, podnetné a určite využiteľné v praxi
najzaujímavejšie boli informácie o prevencii ako aj vysvetlenie toho, ako si máme správne ošetrovať zuby, napr. po jedle, pred jedlom a pod.
správna technika ošetrovania zubov, dĺžka čistenia, vhodný a správny výber zubnej pasty
prekvapilo ma to, že banány a jablká by sme vôbec nemali dávať deťom na desiatu – sú na prvom mieste potravín poškodzujúcich zubnú sklovinu s následným vytvorením zubného kazu
najpútavejšie boli informácie spojené s fotkami krásnych „bielych“ úsmevov, po akých všetci túžime… 😀
najinšpiratívnejšie? …prevencia, prevencia, prevencia…
najodstrašujúcejšie boli Rtg snímky a fotografie hrozne znedbaných chrupov a to aj v detskom veku; u dospelých to boli fotografie chrupu pri parodontitíde

Mgr. Monika Timková:

motivácia starať sa o svoj chrup dôkladnejšie a poradiť aj iným
informácie, týkajúce sa starostlivosti o zuby a správnej životosprávy, o ktorých som nevedela, napríklad – ako niektoré druhy jedla škodia a ničia zuby
správna technika čistenia zubov a vhodné pomôcky
pokus s vajíčkom, octom a zubným gélom
krásny úsmev so zdravými zubami
porovnanie stavu chrupu vo Švajčiarsku a u nás – zjeme rovnaké množstvo cukrov, ale máme stav zubov oveľa horší, lebo sa dostatočne nevenujeme preventíve
RTG snímky silno poškodených a zanedbaných zubov už u dieťaťa

Dr. Erika Petrašková, PhD.