Vyhľadať

Prečo písať SOČ?

MENU

Prečo písať SOČ ?

  • pre rozvoj tvorivosti a kritického myslenia,
  • rozšíriš svoje odborno-teoretické vedomosti a zároveň aj odborno-praktické schopnosti a zručnosti,
  • účelne a efektívne využiješ voľný čas
  • obohatíš sa o skúsenosť s prezentáciou svojej práce
  • podporíš svoju cieľavedomosť
  • naučíš sa písať odbornú prácu

 

Čo máš urobiť?

  • vyber si tému, ktorá ťa zaujíma
  • vyber si školiteľa z našich učiteľov
  • pusť sa do práce – SKOČ DO SOČ