Vyhľadať

Pre rodičov a žiakov

MENU

Oslobodenie od TSV – návrh lekára

Osl. TSV – lekár od 092022

Oslobodenie od TSV – žiadosť zákonného zástupcu

Tlačivo – Osl. TSV

Očkovanie proti hepatitíde B

Potvrdenie – očkovanie

Komisionálne skúšky – žiadosť o vykonanie skúšky

KS – Žiadosť

Vykonanie skúšky v náhradnom termíne – žiadosť

Žiadosť o vykonanie skúšky v náhradnom termíne

Nahrádzanie OKP- žiadosť

Žiadosť  o náhradu OKP

Súvislá 4-týždňová OKP – potvrdenie o absolvovaní

Absolvovanie OKP – potvrdenie

Uvoľnenie žiaka z vyučovania/školskej akcie pre neplnoletých žiakov  –  žiadosť

Žiadosť NOVÁ o uvoľnenie žiaka počas vyučovania, školskej akcie- neplnoletý

Uvoľnenie žiaka z vyučovania/školskej akcie pre plnoletých žiakov  –  žiadosť

Žiadosť NOVÁ o uvoľ. žiaka – plnoletý

COVID – 19 Vyhlásenie zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka – tlačivo

Covid Žiadosť o uvoľ. žiaka – plnoletý

 

Potvrdenie o štúdiu na škole na účely poberania prídavku na dieťa

E-402 – formulár pre rodinné prídavky v zahraničí – v slovenskom jazyku (tlačiť obojstranne)

E402 – potvrdenie zahraničie

1. ročník 2022/2023 – pre sociálnu poisťovňu + daňový bonus

Potvrdenie_prídavky+bonus 2023 1. roč.

2. ročník 2022/2023 – pre sociálnu poisťovňu + daňový bonus

Potvrdenie_prídavky+bonus 2023 2. roč.

3. ročník 2022/2023 – pre sociálnu poisťovňu + daňový bonus

Potvrdenie_prídavky+bonus 2023 3. roč.

4. ročník 2022/2023 – pre sociálnu poisťovňu + daňový bonus

Potvrdenie_prídavky+bonus 2023 4. roč.