Vyhľadať

2% z dane

MENU

VÁŽENÍ RODIČIA, PRIATELIA ŠKOLY !

Touto cestou si Vás  dovoľujeme osloviť so žiadosťou o finančnú podporu pre našu školu – našich žiakov. Dovoľujeme si uchádzať sa o Vašu priazeň v rámci možnosti poskytnutia 2% z Vašich daní.

Zákon č. 595/2003 o daniach z príjmov umožňuje každej fyzickej a právnickej osobe platiacej dane poukázať neziskovej organizácii  2% z jeho zaplatených daní za uplynulý rok.

Prečo venovať 2% z dane? Sú to peniaze, ktoré  by ste odviedli štátu. Ich poukázaním o nič neprichádzate. Všetky takto získané prostriedky pomôžu škole, a teda aj našim žiakom, zabezpečiť lepšie materiálne a technické vybavenie vyučovacieho procesu.

Ak ste sa rozhodli 2% – tami z dane, ktorú odvádzate štátu, podporiť nás, môžete tak učiniť nasledovným spôsobom:

 

Ak ste právnická alebo fyzická osoba – živnostník:

Priamo v daňovom priznaní vyplňte kolónky na poukázanie 2% z dane:

 

Názov organizácie: Neinvestičný fond VITA

Forma: Neinvestičný fond

IČO: 31990193

Ulica: Sládkovičova 36

Mesto: Prešov

PSČ: 08024

 

Ak ste zamestnanec:

Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vyhotovil Potvrdenie o zaplatení dane.

Vyplňte Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane (príloha ).

Obe tlačivá doručte  na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

 

Všetkým za prejavenú ochotu a pomoc v mene Vašich detí vopred ďakujeme.

Tlačivo vyhlásenie