Vyhľadať

Prijímacie konanie pre školský rok 2024/2025

MENU

Prijímacie konanie pre školský rok 2024/2025

5370 M masér, 5370 M masérka – denné 4-ročné štúdium

Podmienky prijímacieho konania pre školský rok 2024/2025

kritériá MAS 5370 M 2024 2025

Dodatok. č. 1 ku kritériám 5370 M

Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti – tlačivo k prihláške

Vyhlásenie zák. zástupcov – tlačivo k prihláške

5361 M praktická sestra – denné 4-ročné štúdium

Podmienky prijímacieho konania pre školský rok 2024/2025

kritéria PS 5361 M 2024 2025

Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti – tlačivo k prihláške

Vyhlásenie zák. zástupcov – tlačivo k prihláške

5358 M zubný asistent, 5358 M zubná asistentka – denné 4-ročné štúdium

Podmienky prijímacieho konania pre školský rok 2024/2025

kritériá ZuA 5358 M 2024 2025

Dodatok. č. 1 ku kritériám 5358 M

Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti – tlačivo k prihláške

Vyhlásenie zák. zástupcov – tlačivo k prihláške

—————————————————————————————————————–

5361 N praktická sestra – externé – denné 2-ročné pomaturitné kvalifikačné štúdium

Podmienky prijímacieho konania pre školský rok 2024/2025

PRIHLÁŠKA – externé štúdium PS denné

5361 N denné – kritériá 2024-25

5361 N praktická sestra – externé – večerné 2-ročné pomaturitné kvalifikačné štúdium

Podmienky prijímacieho konania pre školský rok 2024/2025

PRIHLÁŠKA – externé štúdium PS večerné

5361 N externé – kritériá 2024-25

Informačný list PS

5370 N masér, 5370 N masérka – externé – večerné 2-ročné pomaturitné kvalifikačné štúdium

Podmienky prijímacieho konania pre školský rok 2024/2025

PRIHLÁŠKA – externé štúdium MAS

5370 N externé – kritériá 2024-25

Informačný list masér

5371 H sanitár, 5371 H sanitárka – externé – večerné  1-ročné štúdium

Podmienky prijímacieho konania pre školský rok 2024/2025

PRIHLÁŠKA – externé štúdium SAN

5371 H externé – kritériá 2024-25

Dodatok. č. 1 ku kritériám 5371 H

Informačný list sanitár


 

Podmienky prijímacieho konania pre školský rok 2025/2026

5370 M masér, 5370 M masérka  – denné 4-ročné štúdium

Podmienky prijímacieho konania pre školský rok 2025/2026

kritériá MAS 5370 M 2025 2026

5361 M praktická sestra – denné 4-ročné štúdium

Podmienky prijímacieho konania pre školský rok 2025/2026

kritériá PS 5361 M 2025 2026

5358 M zubný asistent, 5358 M zubná asistentka – denné 4-ročné štúdium

Podmienky prijímacieho konania pre školský rok 2025/2026

kritériá ZUA 5358 M 2025 2026