Prijímacie konanie pre školský rok 2024/2025

Prijímacie konanie pre školský rok 2024/2025

5370 M masér, 5370 M masérka – denné 4-ročné štúdium

Podmienky prijímacieho konania pre školský rok 2024/2025

Kritéria MAS – 5370 M denné 2024-2025

5361 M praktická sestra – denné 4-ročné štúdium

Podmienky prijímacieho konania pre školský rok 2024/2025

Kritéria PS – 5361M denné 2024-2025

 

5358 M zubný asistent, 5358 M zubná asistentka – denné 4-ročné štúdium

Podmienky prijímacieho konania pre školský rok 2024/2025

Kritéria ZUA – 5358 M denné 2024-2025

—————————————————————————————————————–

5361 N praktická sestra – externé – denné 2-ročné pomaturitné kvalifikačné štúdium

Podmienky prijímacieho konania pre školský rok 2024/2025

5361 N denné – kritériá 2024-25

5361 N praktická sestra – externé – večerné 2-ročné pomaturitné kvalifikačné štúdium

Podmienky prijímacieho konania pre školský rok 2024/2025

5361 N externé – kritériá 2024-25

5370 N masér, 5370 N masérka – externé – večerné 2-ročné pomaturitné kvalifikačné štúdium

Podmienky prijímacieho konania pre školský rok 2024/2025

5370 N externé – kritériá 2024-25

Informačný list pre uchádzačov

5371 H sanitár, 5371 H sanitárka – externé – večerné  1-ročné štúdium

Podmienky prijímacieho konania pre školský rok 2024/2025

5371 H externé – kritériá 2024-25

Informačný list pre uchádzačov


 

Podmienky prijímacieho konania pre školský rok 2025/2026

5370 M masér, 5370 M masérka  – denné 4-ročné štúdium

Podmienky prijímacieho konania pre školský rok 2025/2026

Kriteria MAS – 5370 M denné 2025-2026 (2)

5361 M praktická sestra – denné 4-ročné štúdium

Podmienky prijímacieho konania pre školský rok 2025/2026

Kriteria PS – 5361M denné 2025-2026 (1)

5358 M zubný asistent, 5358 M zubná asistentka – denné 4-ročné štúdium

Podmienky prijímacieho konania pre školský rok 2025/2026

Kriteria ZUA – 5358 M denné 2025-2026