Prijímacie konanie pre školský rok 2023/2024

Prijímacie konanie pre školský rok 2023/2024

5370 M masér – denné 4-ročné štúdium

Podmienky prijímacieho konania pre školský rok 2023/2024

Kriteria MAS – 5370 M denné 2023-2024

Prijímacie konanie – rozpis učební I. termín

Prijímacie konanie – rozpis učební II. termín

Výsledková listina – Masér pre školský rok 2023-2024

 

5361 M praktická sestra – denné 4-ročné štúdium

Podmienky prijímacieho konania pre školský rok 2023/2024

Kriteria ZA – 5356M denné 2023-2024

Prijímacie konanie – rozpis učební I. termín

Prijímacie konanie – rozpis učební II. termín

Dodatok – zmena študijného odboru 5356 M zdravotnícky asistent na 5361 M praktická sestra

Dodatok č. 1 Kriteria PS – 5361M denné 2023-2024

Výsledková listina – Praktická sestra pre školský rok 2023-2024

 

5358 M zubný asistent – denné 4-ročné štúdium

Podmienky prijímacieho konania pre školský rok 2023/2024

Kriteria ZUA – 5358 M denné 2023-2024

Prijímacie konanie – rozpis učební I. termín

Prijímacie konanie – rozpis učební II. termín

Výsledková listina – Zubný asistent pre školský rok 2023-2024

 

5361 N praktická sestra – externé – denné 2-ročné pomaturitné kvalifikačné štúdium

Podmienky prijímacieho konania pre školský rok 2023/2024

5361 N externé denné – krit. 2023-24

Prihláška na štúdium

PRIHLÁŠKA – externé štúdium PS denné

 

5361 N praktická sestra – externé – večerné  2-ročné pomaturitné kvalifikačné štúdium

Podmienky prijímacieho konania pre školský rok 2023/2024

5361 N externé večerné – krit. 2023-24

Prihláška na štúdium

PRIHLÁŠKA – externé štúdium PS večerné

Informačný list pre uchádzačov

 

5370 N masér – externé – večerné 2-ročné pomaturitné kvalifikačné štúdium

Podmienky prijímacieho konania pre školský rok 2023/2024

5370 N externé – krit. 2023-24

Prihláška na štúdium

PRIHLÁŠKA – externé štúdium MAS

Informačný list pre uchádzačov

 

5371 H sanitár – externé – večerné  1-ročné štúdium

Podmienky prijímacieho konania pre školský rok 2023/2024

5371 H externé – krit. 2023-24

Prihláška na štúdium

PRIHLÁŠKA – externé štúdium SAN

Informačný list pre uchádzačov


 

Podmienky prijímacieho konania pre školský rok 2024/2025

5370 M masér – denné 4-ročné štúdium

Podmienky prijímacieho konania pre školský rok 2024/2025

Kriteria MAS – 5370 M denné 2024-2025

 

5361 M praktická sestra – denné 4-ročné štúdium

Podmienky prijímacieho konania pre školský rok 2024/2025

Kriteria PS – 5361M denné 2024-2025

 

5358 M zubný asistent – denné 4-ročné štúdium

Podmienky prijímacieho konania pre školský rok 2024/2025

Kriteria ZUA – 5358 M denné 2024-2025