Vyhľadať

Nepedagogickí zamestnanci

MENU

Pre správne odoslanie elektronickej pošty je potrebné v e-mailovej adrese nahradiť „(at)“ znakom „@“.

Priezvisko a meno, titul Pracovná pozícia mailová adresa
Lorencová Dušana, Bc. referentka PaM pam(at)szspo.sk
Matiová Jana, Bc. referentka účtovníctva uctovnik(at)szspo.sk
Maťašová Beáta referentka PaM pam(at)szspo.sk
Michalov Petronela, Ing. referentka školských akcií / projektov projekty(at)szspo.sk
Priesterová Ľudmila referentka hospodárskeho úseku hospodar(at)szspo.sk
Slobodník Vladimír referent informačných technológií informatik(at)szspo.sk
Straková Mária, Ing. ekonómka ekonom(at)szspo.sk
Vaščáková Lucia referentka sekretariátu sekretariat(at)szspo.sk

 

Priezvisko a meno Pracovná pozícia
Čižmariková Katarína upratovačka, informátorka
Sabová Renáta upratovačka, informátorka
Kostrábová Monika upratovačka, informátorka
Lipka Marek školník, údržbár
Šoltésová Viera upratovačka, informátorka, školníčka
Tartaľová Dana upratovačka, informátorka
Straková Janka upratovačka, informátorka