Vyhľadať

Erasmus+

MENU

 

Oznámenie

Vo vyberovej procedúre na rok 2022 v rámci programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu, Kľúčová akcia 1 – vzdelávacia mobilita jednotlivcov bol Strednej zdravotníckej škole, Sládkovičova 36, Prešov schválený grant vo výške 35 290 eur na realizáciu projektu „Zahraničná mobilita žiaka pripravuje budúceho odborníka“. – na obdobie od 01. 06. 2022 do 30. 05. 2023.