ZMLUVY

č. zmluvy účasntíci suma uzavretá zverejnená
01/2019Volejbalový klub VK Mirad PU Prešov0,00 €07.01.201908.01.2019stiahnúť
Nájomná zmluva telocvične za účelom športových aktivít (volejbalový tréning).
02/2019Mountfield SK, s.r.o., Kollárova 85, 036 01 Martin2 407,40 €09.01.201910.01.2019stiahnúť
Komplexná dodávka technológie Fínska sauna Mountfield
03/2019Mountfield SK, s.r.o., Kollárova 85, 036 01 Martin4 247,10 €09.01.201910.01.2019stiahnúť
Komplexná dodávka technológie Vírivka Mountfield 1F
04/2019KumanStav s.r.o, Jarovnice 10711 500,00 €14.01.201914.01.2019stiahnúť
Stavebné úpravy miestnosti č. 41.
05/2019PcProfi, s.r.o., Fintická 119, Prešov0,00 €29.01.201931.01.2019stiahnúť
Nájomná zmluva - hala telocvične.
06/2019Uniqa poisťovňa , a.s., Krasovského 15, Bratislava20,79 €29.01.201901.02.2019stiahnúť
Poistenie žiakov - lyžiarsky výcvik.
07/2019Uniqa poisťovňa , a.s., Krasovského 15, Bratislava13,05 €29.01.201901.02.2019stiahnúť
Poistenie inštruktorov - lyžiarsky výcvik.
08/2019Športový klub nepočujúcich, Požiarnická 17, 080 01 Prešov0,00 €04.02.201904.02.2019stiahnúť
Nájomná zmluva - hala telocvičňe.