ZMLUVY

č. zmluvy účasntíci suma uzavretá zverejnená
01/2018BTS-PO, s. r. o., Rumanova 22, 080 01 Prešov0,00 €19.01.201819.01.2018stiahnúť
Poskytovanie pracovnej zdravotnej služby dodávateľským spôsobom pre zamestnancov Strednej zdravotníckej školy, Sládkovičova 36, Prešov
02/2018KumanStav, s. r. o., Jarovnice6 672,00 €11.02.201812.02.2018stiahnúť
Stavebné úpravy - rozšírenie kabinetu č. 111
03/2018ŠEVT a.s., Plynárenská 6, Banská Bystrica0,00 €19.02.201822.02.2018stiahnúť
Školské tlačivá
04/2018KumanStav, s. r. o., Jarovnice11 760,00 €19.03.201820.03.2018stiahnúť
Stavebné úpravy učebne č. 9
05/2018CUBS plus, s.r.o., Masarykova 21, 040 01 Košice0,00 €26.03.201805.04.2018stiahnúť
Vstupný audit a vypracovanie dokumentácie "GDPR"
06/2018CompuGroup Medical Slovensko, Galvaniho 7/D, Bratislava0,00 €22.05.201823.05.2018stiahnúť
Poskytovanie užívateľskej podpory formou vzdialeného prístupu alebo osobnej návštevy vo vzťahu k ambulantnému informačnému systému Klienta Zmluva - Spracovanie v súlade s čl. 28 všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov 95/46/ES - GDPR)
07/2018KumanStav s.r.o, Jarovnice 1070,00 €23.05.201823.05.2018stiahnúť
"Stavebné úpravy - oddychová zóna v priestoroch školského dvora SZŠ."
08/2018Komensky, s.r.o., Park mládeže 1, Košice0,00 €25.05.201828.05.2018stiahnúť
Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom
10/2018BTS PO s.r.o., Rumanova 22, Prešov0,00 €25.05.201828.05.2018stiahnúť
Zmluva o spracúvaní osobných údajov - sprostredkovateľská.
09/2018Divadlo Alexandra Duchnoviča, Jarkova 77, 080 01 Prešov242,00 €28.05.201830.05.2018stiahnúť
Divadelné predstavenie "Ťapákovci"
11/2018KumanStav s.r.o, Jarovnice 10714 970,80 €29.06.201802.07.2018stiahnúť
Stavebné úpravy učebne č. 10
12/2018Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu9 420,00 €09.07.201816.07.2018stiahnúť
Projekt - Rozvíjajme a podporujme profesionálny rast učiteľov odborných predmetov v zahraničí.
13/2018Profesionálny register s.r.o., Michalská 9, 811 01 Bratislava300,00 €03.09.201804.09.2018stiahnúť
Poskytovanie reklamy "Balík Profesional"
14/2018CUBS plus, s.r.o., Masarykova 21, 040 01 Košice29,00 €01.10.201803.10.2018stiahnúť
Zmluva o poskytnutí služieb - vykonávať pre prevádzkovateľa funkciu zodpovednej osoby (GDPR).
15/2018PhDr. Slavka Dorinová, Včelárska 9, Prešov, 080 061 220,00 €03.10.201803.10.2018stiahnúť
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na stáž v odbornom vzdelávaní a príprave - Erasmus+
16/2018Mgr. Mušinková, Zlatobanská 3A, 080 05 Prešov1 220,00 €03.10.201803.10.2018stiahnúť
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na stáž v odbornom vzdelávaní a príprave - Erasmus+
17/2018Mgr. Monika Timková, Švábska 67, Prešov, 080 051 220,00 €03.10.201803.10.2018stiahnúť
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na stáž v odbornom vzdelávaní a príprave - Erasmus+
18/2018Mgr. Štefan Pekár, Uzovské Pekľany 54, 082 631 220,00 €03.10.201803.10.2018stiahnúť
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na stáž v odbornom vzdelávaní a príprave - Erasmus+
19/2018Mgr. Novotný, Májova 26, Drienov, 082 041 220,00 €03.10.201803.10.2018stiahnúť
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na stáž v odbornom vzdelávaní a príprave - Erasmus+
20/2018Uniqa poisťovňa , a.s., Lazaretská 15, Bratislava53,46 €03.10.201803.10.2018stiahnúť
Krátkodobé cestovné poistenie - Poistný balík EXTRA
22/2018Uniqa poisťovňa , a.s., Lazaretská 15, Bratislava626,08 €10.10.201811.10.2018stiahnúť
Úrazové poistenie 2018/2019.
23/2018Volejbalový klub VK Mirad PU Prešov10,50 €30.10.201831.10.2018stiahnúť
Nájomná zmluva - Telocvičňa