Vitajte na stránke STREDNEJ ZDRAVOTNÍCKEJ ŠKOLY V PREŠOVE
Aktuálne informácie / Novinky


 

Od školského roku

2019/2020

otvárame nový študijný odbor

5361 M, 5361 N

PRAKTICKÁ   SESTRA 


Viac informácií a tlačivo nájdete TU.


 


Čo bolo ...

 

 

Svetový deň chorých

11. februára 2019 sme si pripomenuli Svetový deň chorých akciou, pri ktorej si vybraní zástupcovia z každého študijného odboru pripravili pre svojich spolužiakov z iných tried krátky vstup. Čítať viac...

 

 

 

Vyučovanie prvej pomoci s profesionálnymi záchranármi - Fotogaléria

Z dôvodu neustálej aktualizácie postupov ako aj aktivizácie žiakov na vyučovaní, sme už tretí rok zabezpečili vyučovanie prvej pomoci s profesionálnymi záchranármi Bc. Krausom a Bc. Pištejovou. Čítať viac...

 

 

Lyžiarsky kurz - 1. termín

V dňoch 4. 2. 2019 - 8. 2. 2019 sa 55 žiakov prvého a druhého ročníka zúčastnilo lyžiarskeho kurzu vo Vyšných Ružbachoch. Čítať viac...

 

 

Valentínska kvapka krvi

Aj tohto roku sa žiaci našej školy mohli zapojiť do Valentínskej kvapky krvi. Čítať viac...

 

 

 

Finančná olympiáda

V čase od 19. 11. 2018 do 23. 1. 2019 sa mohli žiaci našej školy zapojiť do I. kola Finančnej olympiády. Čítať viac...

 

 

Ocenenie od Slovenskej asociácie životného prostredia

Koncom roka 2018 ocenila SAŽP prácu riaditeľky SZŠ PhDr. Evy Novotnej, PhD., hlavnej koordinátorky aktivít smerujúcich k ochrane a obnove životného prostredia a PaedDr. Jany  Tverdíkovej, koordinátorky environmentálnej výchovy, organizátorky triedeného zberu komunálnych odpadov, rôznych akcií a projektov s ekologickou tematikou. Čítať viac...

 

 

 

Študentský ples

Aj tento rok takmer 150 žiakov prijalo pozvanie ŽŠR a prišlo sa zabaviť na Študentský ples, ktorý sa konal 25.1.2019. Čítať viac...

 

 

  

Odmena pre triedu s najlepšou dochádzkou za 1. polrok

Chodiť poctivo do školy a nevymeškávať sa naozaj oplatí! Čítať viac...

 

 

 

ŽŠR pomáha

Časť výťažku z vianočnej burzy sa ŽŠR rozhodla aj tentokrát venovať na charitatívne účely. Čítať viac...

 

 

 

 

 

Vianočný koncert

Posledný školský deň v roku 2018 - 21. december sa niesol už vo vianočnej atmosfére. Čítať viac...

 

 

 

Naj nástenka 2018

ŽŠR vyhlásila v mesiaci december celoškolskú súťaž o najkrajšiu nástenku. Čítať viac...

 

 

 

Odborná exkurzia pre žiakov externej formy študijného odboru masér

Dňa 18. 12. 2018 sa žiaci I.F triedy zúčastnili exkurzie v súkromnom zariadení OÁZA - Mineral Slovakia s.r.o. v Prešove. Čítať viac ...

 

 

Ekonomická olympiáda

Dňa 13. 12. 2018 sa konalo školské kolo Ekonomickej olympiády. Čítať viac...

 

 

 

Odborná exkurzia v zariadení Mineral Slovakia s.r.o.

Dňa 17. 12. 2018 sa žiaci II.D triedy zúčastnili exkurzie v súkromnej nemocnici OÁZA, Mineral - Slovakia, s.r.o. v Prešove. Čítať viac...

 

 

 

Odborná klinická prax v Aquaparku Delňa v Prešove

V dňoch 6.11. až 7. 12. 2018 žiaci III.D a IV.D triedy absolvovali odbornú klinickú prax v priestoroch Aquaparku Delňa. Čítať viac...

 

 

Vianočná burza

Aj tohto roku sa na našej škole konala Vianočná burza. Čítať viac...

 

 

 

Zážitkové vyučovanie v Krajskom múzeu v Prešove

Dňa 7. 12. 2018 sa žiaci I.C a I.B triedy zúčastnili zážitkového vyučovania v Krajskom múzeu v Prešove. Čítaj viac...

 

 

 

Ekotopfilm Junior festival - pútavá environmentálna výchova

Dňa 12. 12. 2018 v kine SCALA mohli žiaci II.B vidieť filmy s tématikou životného prostredia. Čítať viac...

 

 

 

Vianočná zbierka Unicef

Dňa 7. 12. 2018 prebiehala v našej škole Vianočná charitatívna zbierka pod záštitou UNICEF. Čítať viac...

 

 

 

 

Mikuláš - Fotogaléria

Aj tohto roku navštívil našu školu Mikuláš. Čítať viac...

 

 

 

Edukácie v MŠ Včielka

Dňa 25. 11. 2018 sa vybraní žiaci III.ročníka študijného odboru zubný asistent zúčastnili edukačného stretnutia v MŠ na Sabinovskej ulici v Prešove. Čítať viac...

 

 

 

 

Exkurzia vo fitnesscentre

Dňa 3. 12. 2018 sa žiaci III.D triedy v študijnom odbore masér v rámci predmetu rekondično-relaxačné cvičenia zúčastnili exkurzie vo fitnesscentre Olymp. Čítať viac...