Vitajte na stránke STREDNEJ ZDRAVOTNÍCKEJ ŠKOLY V PREŠOVE
Aktuálne informácie / Novinky

 

 


História školy školské roky 1949/50 - 2019/20


Výsledková listina z prijímacieho konania v študijnom odbore              5370 M masér pre školský rok 2020/2021

TU


Výsledková listina z prijímacieho konania v študijnom odbore             5361 M praktická sestra pre školský rok 2020/2021

TU

Výsledková listina z prijímacieho konania v študijnom odbore      5358 M zubný asistent pre školský rok 2020/2021

TU

Aktuálne informácie pre uchádzačov

prijímacieho konania

(5361 M praktická sestra, 5358 M zubný asistent, 5370 M masér)  TU

 

Záväzné potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na štúdium TU

(povinné)

 

Prehlásenie (cudzí jazyk, etická, náboženská výchova)  TU

(povinné - súčasne so záväzným potvrdením) 

 


Opatrením Ministerstva školstva, vedy, výskumu

a športu SR je

 Stredná zdravotnícka škola, Sládkovičova 36, Prešov

uzatvorená do odvolania.

 

 

ÚRADNÉ  HODINY

Pondelok - piatok:    od 8:00 hod. - do 13:00 hod.

Denne zabezpečená služba na sekretariáte školy.

 


 

 

Príkazný list predsedu PSK č. 9/2020 TU

Príkazný list predsedu PSK č. 12/2020 TU

Príkazný list predsedu PSK č. 15/2020 TU

Informácie o fungovaní Stáleho pracoviska Prešov TU

Učíme na diaľku TU

Zborovňa učí doma - rozprávajte sa so žiakmi TUZastavme násilie v čase izolácie

Kontakty pomoci PO TU

Letáčik TU


 


Čo bolo ...

 

Za krásu slova

Dňa 10. 3. 2020 sa uskutočnilo školské kolo literárnej súťaže - "Za krásu slova". Čítať viac...

 

 

 

Odborná exkurzia - fitness centrum Olymp

Dňa 9. 3. 2020 žiaci III.D triedy absolvovali odbornú exkurziu vo fitness centre Olymp. Čítať viac...

 

Lyžiarsky kurz - 2. termín

V dňoch 24. 2. - 28. 2. 2020 sa žiaci SZŠ zúčastnili na druhom termíne Lyžiarskeho kurzu vo Vyšných Ružbachoch. Čítať viac...

 

Lyžiarsky kurz - 1. termín

V dňoch 10. 2. - 14. 2. 2020 sa žiaci SZŠ zúčastnili na prvom termíne Lyžiarskeho kurzu vo Vyšných Ružbachoch. Čítať viac...

 

 

Exkurzia klimatoterapia

Dňa 25.2.2020 žiaci IV.D triedy študijného odboru masér absolvovali klimatoterapiu vo vysokohorskom prostredí Vysokých Tatier. Čítať viac...

 

Odborná exkurzia v zariadení Vita vitalis v Prešove

Dňa 21.2.2020 absolvovali žiaci 1. ročníka študijného odboru masér odbornú exkurziu v centre sociálnach služieb Vita vitalis na Volgogradskej ulici v Prešove. Čítať viac...

 

Školské kolo SOČ

Dňa 21.2.2020  na našej škole prebehlo školslé kolo SOČ. Čítať viac...

 

 

 

Profesionálni záchranári na hodinách prvej pomoci

Z dôvodu neustálej aktualizácie postupov ako aj aktivizácie žiakov na vyučovaní, sme už štvrtý rok zabezpečili vyučovanie prvej pomoci s profesionálnymi záchranármi pod vedením Bc. Dušana Krausa. Čítať viac...

 

 

Prezentácia študijných odborv SZŠ v ZOC MAX

Pri príležitosti Svetového dňa chorých, ktorý sa od roku 1992 každoročne slávi 11. februára, si naša škola pripravila pre verejnosť akciu, ktorá bola spojená s prezentáciou študijných odborov. Čítať viac...