Vitajte na stránke STREDNEJ ZDRAVOTNÍCKEJ ŠKOLY V PREŠOVE
Aktuálne informácie / Novinky


 


PO-2019/011-SZS-004                                                                                                    V Prešove, 15. 01. 2019

 

Riaditeľské voľno.

Riaditeľka Strednej zdravotníckej školy, Sládkovičova 36 Prešov, v zmysle § 150 ods. 5 Zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov žiakom školy

udeľuje riaditeľské voľno

na 2 dni

30. januára 2019 – 31. januára 2019

pre žiakov

vo všetkých študijných odboroch

 

z dôvodu výmeny elektroinštalácie v budove školy.

Zároveň Vám oznamujeme, že v uvedených dňoch nebude v prevádzke školská výdajná jedáleň.

Vyučovanie bude pokračovať podľa platného rozvrhu hodín od 04. februára 2019.

 

PhDr. Eva Novotná, PhD.

riaditeľka školy 


 


Čo bolo ...

 

Vianočný koncert

Posledný školský deň v roku 2018 - 21. december sa niesol už vo vianočnej atmosfére. Čítať viac...

 

 

 

Naj nástenka 2018

ŽŠR vyhlásila v mesiaci december celoškolskú súťaž o najkrajšiu nástenku. Čítať viac...

 

 

 

Odborná exkurzia pre žiakov externej formy študijného odboru masér

Dňa 18. 12. 2018 sa žiaci I.F triedy zúčastnili exkurzie v súkromnom zariadení OÁZA - Mineral Slovakia s.r.o. v Prešove. Čítať viac ...

 

 

Ekonomická olympiáda

Dňa 13. 12. 2018 sa konalo školské kolo Ekonomickej olympiády. Čítať viac...

 

 

 

Odborná exkurzia v zariadení Mineral Slovakia s.r.o.

Dňa 17. 12. 2018 sa žiaci II.D triedy zúčastnili exkurzie v súkromnej nemocnici OÁZA, Mineral - Slovakia, s.r.o. v Prešove. Čítať viac...

 

 

 

Odborná klinická prax v Aquaparku Delňa v Prešove

V dňoch 6.11. až 7. 12. 2018 žiaci III.D a IV.D triedy absolvovali odbornú klinickú prax v priestoroch Aquaparku Delňa. Čítať viac...

 

 

Vianočná burza

Aj tohto roku sa na našej škole konala Vianočná burza. Čítať viac...

 

 

 

Zážitkové vyučovanie v Krajskom múzeu v Prešove

Dňa 7. 12. 2018 sa žiaci I.C a I.B triedy zúčastnili zážitkového vyučovania v Krajskom múzeu v Prešove. Čítaj viac...

 

 

 

Ekotopfilm Junior festival - pútavá environmentálna výchova

Dňa 12. 12. 2018 v kine SCALA mohli žiaci II.B vidieť filmy s tématikou životného prostredia. Čítať viac...

 

 

 

Vianočná zbierka Unicef

Dňa 7. 12. 2018 prebiehala v našej škole Vianočná charitatívna zbierka pod záštitou UNICEF. Čítať viac...

 

 

 

 

Mikuláš - Fotogaléria

Aj tohto roku navštívil našu školu Mikuláš. Čítať viac...

 

 

 

Edukácie v MŠ Včielka

Dňa 25. 11. 2018 sa vybraní žiaci III.ročníka študijného odboru zubný asistent zúčastnili edukačného stretnutia v MŠ na Sabinovskej ulici v Prešove. Čítať viac...

 

 

 

 

Exkurzia vo fitnesscentre

Dňa 3. 12. 2018 sa žiaci III.D triedy v študijnom odbore masér v rámci predmetu rekondično-relaxačné cvičenia zúčastnili exkurzie vo fitnesscentre Olymp. Čítať viac...

 

 

Neodkladná prvá pomoc na EKG Prešov - Poďakovanie

Dňa 29. 11. 2018 žiačky našej školy prezentovali postupy neodkladnej prvej pomoci na Evanjelickom kolegiálnom gymnáziu v Prešove. Čítať viac...

 

 

 

Červená stužka

Aj tohto roku sa naša škola zapojila do celoslovenskej kampane boja proti AIDS. Čítať viac...

 

 

Dar života

Dňa 26. 11. 2018 sa žiaci 2. ročníka študijného odboru zdravotnícky asistent zúčastnili na odbornej prednáške pod názvom "Dar života". Čítať viac...

 

 

Nie drogám

Dňa 16. 11. 2018 sa žiaci III.D triedy zúčastnili súťažno-zábavného podujatia pre stredné školy "Nie drogám 2018". Čítať viac...

 

 

 

 

Okresné kolo žiakov stredných škôl v bowlingu

Dňa 26. 11. 2018 sa naši žiaci zúčastnili na okresnom kole žiakov stredných škôl v bowlingu. Čítať viac...

 

 

 

 

Silná ruka SŠ - celoslovenské finále

Dňa 23.11.2018 sa uskutočnilo celoslovenské finále súťaže Silná ruka, na ktorom naša žiačka Simona Škapurová získala 2. miesto vo svojej hmotnostnej kategórii. Čítať viac...

 

 

Olympiáda v nemeckom jazyku

Dňa 22.11.2018 sa uskutočnili školské kolo olympiády v nemeckom jazyku. Čítať viac....

 

 

 

Konferencia ŽŠR 2018

Dňa 20.11.2018 sa členovia našej ŽŠR spolu s koordinátorkou ZŠR zúčastnili konferencie pre členov a koordinátorov ŽSR. Čítať viac...

 

 

 

 

 

 

Deň diabetu

Dňa 15. 11. 2018 na našej škole prebiehala pod záštitou ŽŠR akcia Deň diabetu. Čítať viac...

 

 

 

 

 iBobor

Dňa 15. 11. 2018 sa žiaci I.C, I.E a II.E zapojili do informatickej súťaže i Bobor. Čítať viac...

 

 

 

Silná ruka - oblastné finále

Dňa 9. 11. 2018 sa naši žiaci zúčastnili na oblastnom finále Silná ruka - stredné školy. Simona Škapurová získala striebornú medailu. Čítať viac...

 

 

 

Ponožkový október

Žiacka školská rada sa v mesiaci október obrátila na žiakov s výzvou: "Podaj ďalej ponožky!" Čítať viac...

 

 

 

Hodina deťom

Dňa 9. 11. 2018 prebiehala aj na našej škole zbierka zameraná na podporu detí a mladých ľudí po celom svete. Čítať viac...