Vitajte na stránke STREDNEJ ZDRAVOTNÍCKEJ ŠKOLY V PREŠOVE
Aktuálne informácie / Novinky

 

História školy 1949 - 2019


Voľná pracovná pozícia: Upratovačka 


Karty ISIC budú vydávané od 27. 08. 2019


Potvrdenie o štúdiu

na účely prídavku na dieťa a daňový bonus

 

1. ročník 2019/2020

2. ročník 2019/2020

3. ročník 2019/2020

4. ročník 2019/2020

Tlačivá potvrdzuje triedny učiteľ od 03. 09. 2019.Pomaturitné kvalifikačné štúdium

5361 N praktická sestra - denné 2-ročné štúdium              prihláška  

5361 N praktická sestra - externé 2-ročné štúdium            prihláška

5370 N masér - externé 2-ročné štúdium                           prihláška

učebný odbor:

5371 H sanitár - externé 1-ročné štúdium                          prihláška

 

P O D Á V A N I E    P R I H L Á Š O K

do 31. 07. 2019.

 

R o z h o d n u t i a v rámci prijímacieho konania budú vydané

po 15. auguste 2019.

 

Zápis prijatých uchádzačov do 1. ročníka externého štúdia sa bude konať

02. 09. 2019 o 13.00 hod.

v budove Strednej zdravotníckej školy, Sládkovičova 36, Prešov.


 

Zaradenie žiakov

1. ročníka 2019/2020 do tried

 Informácie pre budúcich prvákov!!!

Termín vyzdvihnutia ISIC kariet bude zverejnený na stránke školy koncom augusta.

Prípadné nejasnosti konzultujte mailom:  lenka.sokol@szspo.sk

Mgr. Lenka Sokol, koordinátor ISIC kariet

 
 

Novootvorená odborná učebňa saunovania a vodoliečby


ASISTENT V AKCII 2019


 

Čo bolo ...

Súvislá odborná klinická prax v Karlových Varoch

Súvislá odborná klinická prax žiakov tretieho ročníka študijného odboru zdravotnícky asistent v Karlovarskej krajskej nemocnici bola realizovaná v dvoch termínoch: 3. 6. 2019 - 14. 6. 2019 a 10. 6. 2019 - 21. 6. 2019. Čítať viac... 

 

 

Beh Olympijského dňa

Dňa 21. 6. 2019 naši žiaci reprezentovali školu na Behu Olympijského dňa v Prešove. Čítať viac...

 

 

 

Festival filmov

Sledovanie filmu v cudzom jazyku je veľmi efektívna metóda vo výučbe cudzieho jazyka, preto sa vyučujúci anglického jazyka rozhodli v týždni od 17.6. do 21.6. 2019 na niektorých hodinách využiť túto metódu a ponúknuť žiakom zaujímavé filmové tituly. Čítať viac...

 

Čítať viac...                         Fotogaléria

 

Odborná exkurzia na oddelení úrazovej chirurgie

Dňa 14.6.2019 absolvovali žiaci II. ročníka študijného odboru masér odbornú exkurziu na oddelení úrazovej chirurgie vo FNsP J. A. Reimana v Prešove. Čítať viac...

 

 

 

Charitatívna zbierka trvanlivých potravín

V dňoch 9.6.201916.6.2019 sa naša škola zapojila do celonárodnej charitatívnej ZBIERKY TRVANLIVÝCH POTRAVÍN. Čítať viac...

 

 

 

 

Slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení

Dňa 5. júna 2019 sa v konferenčnej sále Bieleho domu konalo Slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení. Čítať viac...

 

 

 

Zážitkové vyučovanie v Krajskom múzeu v Prešove

Žiaci prvých ročníkov absolvovali dňa 29.5.2019 vyučovanie v netradičnej forme - prostredníctvom zážitku. Čítať viac...

 

 

 

Poskytovanie prvej pomoci - finále celoštátnej súťaže SZŠ

5. júna 2019 sa žiačky našej školy Simona Brozmanová, Damiána Katarína Anderková a Nikola Lešková zúčastnili finále celoštátnej súťaže v poskytovaní prvej pomoci. Čítať viac...

 

 

 

Odborná exkurzia vo fitness centre Olymp

Dňa 4.6.2019 sa uskutočnila odborná exkurzia žiakov externého študijného odboru masér. Čítať viac...

 

 

 

Edukácie žiakov III.E - Fotogaléria

Dňa 29.5.2019 si žiaci III.E triedy pripravili  edukácie pre žiakov základnej školy a pre seniorov v sociálnych zariadeniach. Čítať viac...

 

 

Deň detí na SZŠ

ZŠR pri príležitosti MDD potešila žiakov SZŠ sladkým prekvapením. Čítať viac...

 

 

 

Exkurzia - Budapešť

Dňa  28.5.2019 sa žiaci prvého ročníka zúčastnili výletu - exkurzie do Budapešti. Čítať viac... 

 

 

 

Odborná exkurzia v SČK

Žiaci tretích ročníkov sa dňa 29.5.2019 zúčastnili odbornej exkurzie v Slovenskom červenom kríži. Čítať viac...

 

 

Návšteva Šarišskej galérie

Dňa 30.5.2019 navštívili žiaci 2. ročníka výstavu diel Andyho Warhola. Čítať viac...

 

 

 

Divadelné predstavenie - Ťapákovci

Dňa 29.5.2019 sa žiaci 2. ročníka zúčastnili na divadelnom predstavení Ťapákovci. Čítať viac...

 

 

 

Odborná exkurzia - Lučivná

Dňa 28.5.2019 sa žiaci II.B a II.D triedy zúčastnili odbornej exkurzie v kúpeľoch Lučivná. Čítať viac...

 

 

 

 

Odborná exkurzia - Sanatórium Tatranská Kotlina

Dňa 28.5.2019 sa žiaci II.A, II.B a II.E triedy zúčastnili odbornej exkurzie - Sanatórium Tatranská Kotlina. Čítať viac...

 

 

 

Odborná exkurzia  - Bardejovské Kúpele

Dňa 28.5.2019 sa triedy II.A a II.C zúčastnili exkurzie v Bardejovských Kúpeľoch. Čítať viac...

 

 

 

 

Účelové cvičenie

Dňa 27.5.2019 sa žiaci 1. a 2. ročníka zúčastnili na účelovom cvičení v areáli letného kúpaliska Delňa. Čítať viac...

 

 

Edukácia žiakov - škola chrbta a zdravé nôžky

Dňa 27.5.2019 navštívili Spojenú základnú školu T. Ševčenku v Prešove žiaci 3. ročníka študijného odboru masér. Dôvodom bola edukácia žiakov o škole chrbta a zdravých nohách. Čítať viac...