Vitajte na stránke STREDNEJ ZDRAVOTNÍCKEJ ŠKOLY V PREŠOVE
Aktuálne informácie / Novinky

ODBORNÝ SEMINÁR

na tému

"UČÍME PRE PRAX"

Termín konania: 26. apríla 2017

Čas konania:       09.00 – 15.30 hod.

Miesto:        Hotel Lineas

                              Budovateľská 14

                           080 01 Prešov

Odborný seminár je určený pre študijné odbory:

5356 M zdravotnícky asistent

5358 M zubný asistent

 5370 M masérVÁŽENÍ RODIČIA, PRIATELIA ŠKOLY !

Touto cestou si Vás  dovoľujeme osloviť so žiadosťou o finančnú podporu pre našu školu – našich žiakov. Dovoľujeme si uchádzať sa o Vašu priazeň v rámci možnosti poskytnutia 2% z Vašich daní.

 

Pre bližšie informácie kliknite tu.
 
Čo bolo ... 

Valentínske pozdravy 

Sviatok svätého Valentína nie je len dňom zaľúbených, ale aj dňom, kedy môžeme ukázať svojim blízkym, že ich máme radi a záleží nám na nich. Čítať viac ...

ŽŠR pomáha deťom

Vianoce sú nielen časom pokoja a radosti, ale aj obdobím, kedy máme pomáhať druhým a nemyslieť len na seba. Preto sa ŽŠR rozhodla venovať finančný výťažok z Vianočnej burzy v hodnote 100 eur detskému stacionáru v Centre sociálnych služieb Vita Vitalis so sídlom na Volgogradskej 5 v Prešove. Čítať viac ...

Súťaž o triedu s najlepšou dochádzkou

Na začiatku školského roka 2016/2017 ŽŠR vyhlásila súťaž o triedu s najlepšou dochádzkou za prvý polrok.  Túto súťaž vyhrala trieda III.C, ktorá mala len 28,38 vymeškaných hodín na žiaka. Čítať viac ...

Svetový deň chorých

Svetový deň chorých sa každoročne slávi 11. februára od roku 1992. Tento deň sme si na našej škole pripomenuli školskou akciou. Čítať viac ...

Volejbal žiačok

Dňa 9. 2. 2017 sa žiačky SZŠ zúčastnili na okresnom kole vo volejbale stredných škôl. Čítať viac ...

 Posedenie pri samovare

Dňa 01. 02. 2017 sa uskutočnilo „Posedenie pri samovare“ pre žiakov RUJ 1.- 2. ročníka. Čítať viac...

Študentský večierok

Popoludnie 31. 1. 2017 sa pre veľkú skupinu žiakov našej školy nieslo v duchu 2. ročníka študentského večierka usporiadaného pod záštitou ŽŠR. Čítať viac ...

Exkurzia vo fitnesscentre

Dňa 12. 01. 2017  sa žiaci III. ročníka odboru masér zúčastnili školskej akcie s názvom  „Exkurzia vo fitnesscentre“. Čítať viac ...

Zdravý úsmev tínedžera - poradíme ako na to! 

Stredná zdravotnícka škola na Sládkovičovej ulici 36 v Prešove spolu s ďalšími 130 školami v rámci Slovenska reagovala na výzvu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „MŠVVaŠ SR") na podávanie ţiadostí o financovanie rozvojového projektu s názvom Zdravie a bezpečnosť v školách 2016. Predloţila MŠVVaŠ SR prostredníctvom Prešovského samosprávneho kraja návrh projektu s názvom Zdravý úsmev tínedžera – poradíme ako na to a získala financie na jeho realizáciu. Čítať viac ...

Vianočná akadémia - Fotogaléria

Dňa 22. 12. 2016 sa v ,,bielom dome“ konala  Vianočná akadémia. Žiaci si pod vedením učiteľov pripravili skvelý program. Čítať viac ...

Vianočná burza

Dňa 15. 12. 2016 sa pod záštitou ŽŠR konala Vianočná burza. Čítať viac ...

Návšteva II. C v Detskom domove

Žiaci II.C triedy počas  triednickej hodiny navštívili deti v detskom domove. Čítať viac ...

Mikuláš

Dňa 6. 12. 2016 navštívil našu školu sv. Mikuláš so svojimi pomocníkmi anjelikmi a čertmi. Čítať viac ...

Školské kolo olympiády v anglickom jazyku

Školské kolo olympiády z anglického jazyka sa na našej škole uskutočnilo dňa 6. 12. 2016. Čítať viac ...

 

Školské kolo olympiády v nemeckom jazyku

Dňa 08. 12. 2016 sa uskutočnilo školské kolo olympiády v nemeckom jazyku, na ktorom sa zúčastnili 6 žiaci – Aneta Bednárová a Lenka Halická z I. B triedy, Selma Imeri z I. E triedy, Sofia Takáčová, Janka Kalistová a Timea Feledíková z II. E triedy. Čítať viac ...

Mikulášske predstavenie v DSS

Dňa 6. 12. 2016 pripravili naši žiaci Mikulášske predstavenie pre deti s mentálnym a telesným postihnutím v detskom stacionári v Domove sociálnych služieb na Volgogradskej ulici v Prešove. Čítať viac ...

Odborná klinická prax v Aquaparku Delňa

Od 7. novembra 2016 do 7. decembra 2016 prebiehala u žiakov IV.D triedy odboru masér odborná klinická prax v priestoroch wellness v Aquaparku Delňa. Čítať viac...

Úsmev ako dar - Poďakovanie

Dňa 6. 12. 2016 sa uskutočnila v meste Prešov charitatívna finančná zbierka organizovaná Nadáciou Úsmev ako dar. Čítať viac ...

 

Best in English

Dňa 30. 11. 2016 sa naši žiaci zúčastnili 2. ročníka medzinárodnej súťaže pre študentov stredných škôl a gymnázií vo veku 15-19 rokov Best in English, alebo na Slovensku Angličtinár roka. Čítať viac ...

Celoslovenská kampaň „ČERVENÉ STUŽKY“ 2016

Desiaty ročník celoslovenskej kampane Červené stužky vyvrcholil dňa 1. decembra 2016. Tento deň sme si pripomenuli nosením červených stužiek a vytvorením „živej červenej stužky“. Čítať viac ...

 

Informatická súťaž iBobor

Dňa 7. 11. 2016 sa 68 žiakov 2. ročníka zúčastnilo informatickej súťaže iBobor v kategórii Junior. Čítať viac...

Edukačné stretnutie v MŠ v oblasti ústneho zdravia

Dňa 25. 11. 2016 sa žiaci študijného odboru zubný asistent zúčastnili edukačného  stretnutia v MŠ na Volgogradskej  ulici v Prešove. Čítať viac ...

Deň úsmevu

Pri príležitosti Dňa úsmevu vyhlásila ŽŠR v spolupráci so školským časopisom VITA súťaž o najvtipnejšiu poviedku, príbeh alebo kreslený vtip. Čítať viac ...

Silná ruka

Dňa 16. 11. 2016 sa v telocvični Fakulty výrobných technológii TU v Prešove uskutočnila súťaž stredných škôl východoslovenskej oblasti „ Silná ruka“. Čítať viac ...

Deň diabetu

Na našej škole sme si Deň diabetu (14. 11. ) pripomenuli súťažou vyhlásenou ŽŠR, ktorej cieľom bolo pripraviť koláč alebo zákusok zo surovín vhodných pre diabetikov. Čítať viac...

Hodina deťom

Dňa 11. 11. 2016 sa konala v Prešovských uliciach akcia Hodina deťom - zameraná na podporu detí a mladých ľudí po celom svete. Čítať viac...

Nie drogám

Dňa 11. 11. 2016 sa družstvo našich žiakov: Veronika Dujavová III.C, Veronika Šejirmanová II.B, Simona Stoláriková II.E, Adrián Figura I.D, Dominik Leššo II.C a Richard Pčolinský II.B, zúčastnilo na súťažno – zábavnom podujatí pre študentov SŠ  v telocvični SOŠ technickej v Prešove, ktoré organizovalo ABC – Centrum Prešov. Čítať viac...