Vitajte na stránke STREDNEJ ZDRAVOTNÍCKEJ ŠKOLY V PREŠOVE
Aktuálne informácie / Novinky

Rozpis učební pre triedne aktívy 


Nezabudnite si predĺžiť platnosť svojho študentského preukazu.

Nové informácie týkajúce sa platnosti Preukazu ISIC/EURO<26

nájdete v sekcii ISIC karty.

 Čo bolo ...

Dňa 6. 9. 2017 sa uskutočnilo Účelové cvičenie pre 1. a 2. ročník. Miestom konania bol Šarišský hrad. Čítať viac...

Čo bolo v šk. roku 2016/2017 ...

Odborná súvislá prax v Karlových Varoch

V dňoch 29. 5. 2017 - 9. 6. 201712. 6. 2017 - 23.  6. 2017 spolu 40 žiakov študijného odboru zdravotnícky asistent absolvovalo súvislú odbornú klinickú prax v Karlovarskej krajskej nemocnici v meste Karlove Vary. Čítať viac ...

 

 

III. ročník súťaže DHZ o Pohár riaditeľa SOŠ technickej v Prešove

V piatok 23. 06. 2017  v športovom areáli SOŠ technickej v Prešove sa 24 družstiev zúčastnilo III. ročníka súťaže DHZ o „Pohár riaditeľa SOŠ technickej v Prešove“. Čítať viac...

 

 

Literárna beseda

Dňa 20. júna 2017 sa v rámci predmetu slovenský jazyk a literatúra uskutočnila literárna beseda, na ktorej sa zúčastnili vybraní žiaci prvého a druhého ročníka našej školy. Čítať viac...

 

 

 

Exkurzia v pravoslávnom chráme

Dňa 19. 6. 2017 sa žiaci I.C zúčastnili exkurzie v Katedrálnom chráme sv. Alexandra Nevského v Prešove, ktorý je ústrednou svätyňou pravoslávnej cirkvi na Slovensku. Čítať viac ...

 

 

 

Splav Hornádu - "Za jednotky dole vodou"

Dňa 16. 06. 2017 sa žiaci II.C zúčastnili splavovania Hornádu pod vedením Mgr. Bayera a Mgr. Fiamčika. Čítať viac ...

 

 

Divadelné predstavenie Ťapákovci

Dňa 1. júna 2017 sa žiaci druhých ročníkov zúčastnili divadelného predstavenia Ťapákovci v Divadle Alexandra Duchnoviča v Prešove. Čítať viac ...

 

Účelové cvičenie

Dňa 30. 05. 2017 sa uskutočnilo Účelové cvičenie žiakov prvého a druhého ročníka. Čítať viac ... 

 

 

 

Asistent v akcii - Fotogaléria

Stalo sa už tradíciou, že posledný školský mesiac patrí nášmu „Asistentovi v akcii“ – súťaži v poskytovaní laickej prvej pomoci stredných zdravotníckych škôl.

Dňa 9. júna 2017 sa v lokalite Cemjata – Kvašná voda konal už 10. ročník tejto súťaže pod záštitou SZŠ na Sládkovičovej 36 v Prešove. Čítať viac ...

 

 

Kraj deťom

Dňa 6. 6. 2017  sa žiačky II.A triedy – K. Gibová a J. Štefanovová, žiačky II.D triedy K. Gaľová a M. Kiššová  a II.E triedy – S. Mruzová a S. Takáčová zúčastnili akcie pre deti organizovanej úradom PSK pod názvom „Kraj deťom“ na SOŠ Technickej v Prešove. Čítať viac ...

 

 

Deň detí na SZŠ

ŽŠR sa pri príležitosti dňa detí rozhodla potešiť našich žiakov malým prekvapením v podobe sladkých keksíkov. Čítať viac ....

 

 

Škola v múzeu

Naši prváci sa dňa 1. 6. 2017 v dopoludňajších hodinách zúčastnili zážitkového vyučovania v Krajskom múzeu v Prešove. Čítať viac...

 

 

 

Exkurzia v Budapešti

Dňa 29. 5. 2017 sa žiaci I.A, I.B, I.C, I.D, I.E, II.A, II.D II.E zúčastnili 1-dňovej exkurzie v Budapešti. Čítať viac...

 

 Odborná exkurzia - Tatranské kúpele Lučivná

Dňa 29. mája 2017 sa  triedy II.A, II.B a II.D spolu s pedagogickým dozorom PhDr. A. Olejňákovou, Mgr. A. Bayerom a Mgr. L. Novotným zúčastnili exkurzie v Kúpeľoch Lučivná.  Čítať viac...

 

 

 Odborná exkurzia v Tatranskej Kotline

 

Dňa 29. 5. 2017 sa triedy II.B, II.C a II.E spolu s pedagogickým dozorom Mgr. Guzejovou, Mgr. Baranovou a Mgr. Kočišovou zúčastnili exkurzie v Sanatóriu Tatranská Kotlina, n.o. Čítať viac ...

 

 

Deň mlieka

Pri príležitosti Medzinárodného dňa mlieka vyhlásila ŽŠR súťaž o najkrajší plagát s mliečnou tematikou. Čítať viac ...

 

 

 

 

 

 

 

 

Plavecký výcvik

Dňa 22. 05. 2016 sa žiaci III.D triedy zúčastnili v rámci predmetu Rekondično- relaxačné cvičenia
( RRC ) hodiny plaveckého výcviku na ZŠ Mirka Nešpora v Prešove. Čítať viac ...

 

 

 

Štvorylka

Dňa 19. 5. 2017 sa naše žiačky I. D zúčastnili na akcii mesta Prešov „ Štvorylka“.  Čítať viac ...

 

 

Preventívne a inštruktážne poučenie žiakov základnej školy o orálnom zdraví

Na 15. mája 2017 si žiačky II. a III. E triedy pripravili pre žiakov základnej školy P. P. Gojdiča na Bernolákovej ulici v Prešove edukačný program o orálnom zdraví. Čítať viac ...

 

Pietny akt kladenia vencov

Dňa 4. mája 2017 o 13.00 hod sa žiaci III. C zúčastnili Pietneho aktu kladenia vencov  k Pamätníku osloboditeľov a Pamätníku obetiam gestapa.  Čítať viac...

 

KOŽAZ na ZŠ Kúpeľná ul.

Dňa 11. mája 2017 sa na ZŠ na Kúpeľnej ulici v Prešove konal Kurz ochrany života a zdravia. Študenti Našej školy prispeli na tomto kurze ukážkami poskytnutia prvej pomoci. Čítať viac....

 

 

Krajský matičný festival

Dňa 5. mája 2017 sa v Košiciach na evanjelickom gymnáziu J. A. Komenského konal 13. ročník krajského matičného festivalu – Ľudová pieseň košickej mládeže. Čítať viac ...

 

 

Krajské kolo atletiky SŠ

Zlaté medailistky okresného kola v atletike SŠ, ktoré postúpili do finále krajského kola, dňa 05.05.2017 obsadili v disciplínach:

vrh guľou – J. Varcholová 5. miesto

skok do výšky – A. Bezegová 5. miesto. Čítať viac...