Vitajte na stránke STREDNEJ ZDRAVOTNÍCKEJ ŠKOLY V PREŠOVE
Aktuálne informácie / Novinky


Hlasujte za našu školu:

Stačí: 1. byť prihlásený na facebook

                              2. otvoriť link: https://www.procare.sk/vau/

     3. nájsť video SZŠ Prešov

                                                             4. dať lajk 

 

Ďakujeme!

 


Riaditeľské voľno.

Riaditeľka Strednej zdravotníckej školy, Sládkovičova 36 Prešov, v zmysle § 150 ods. 5 Zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov žiakom školy

udeľuje riaditeľské voľno

na 1 deň

29. marca 2019

pre žiakov

vo všetkých študijných odboroch

z dôvodu deratizácie v budove školy.

Zároveň Vám oznamujeme, že v uvedených dňoch nebude v prevádzke školská výdajná jedáleň.

Vyučovanie bude pokračovať podľa platného rozvrhu hodín od 01. apríla 2019.

 

PhDr. Eva Novotná, PhD.

 riaditeľka školy

 


Od školského roku

2019/2020

otvárame nový študijný odbor

5361 M, 5361 N

PRAKTICKÁ   SESTRA


 

 


 

Viac informácií a tlačivo nájdete TU.

 

Čo bolo ...

 

Projekt "Zdravé nôžky"

Dňa 14. 3. 2019 navštívila skupina žiakov 3. ročníka študijného odboru masér ZŠ T. Ševčenka v Prešove. Dôvodom bolo prezentovanie projektu Zdravé nôžky". Čítať viac...

 

 

Workshop - Stretnú sa kresťan, moslim a žid - Fotogaléria

Dňa 4. 3. 2019 naši žiaci zažili rozdielnosť a zároveň toleranciu približujúcu stanoviská k vzájomnému porozumeniu, keď sa stretli s rabínom, evanjelickým farárom, katolíckym kňazom a riaditeľom Islamskej nadácie na Slovensku. Čítať viac...

 

 

Exkurzia v planetáriu

Dňa 13. 3. 2019 sa žiaci prvého ročníka zúčastnili exkurzie vo Hvezdárni a planetáriu v Prešove. Čítať viac...

 

 

Exkurzia - Krajské operačné stredisko ZZS v Prešove

13. marca 2019 absolvovalo 81 žiakov študijného odboru zdravotnícky asistent exkurziu na Krajskom operačnom stredisku ZZS v Prešove. Čítať viac... 

 

 

 

Exkurzia HaZZ Prešov

Žiaci II.D a II.E sa 13. marca 2019 zúčastnili exkurzie na pracovisku HaZZ Prešov.  Čítať viac...

 

 

 

Otvorenie novej odbornej učebne

Vedenie školy symbolicky rozstrihlo "červenú stužku" pri príležitosti otvorenia novozriadenej odbornej učebne vo štvrtok 7. marca 2019. Čítať viac...

 

 

Za krásu slova

Dňa 28. 2. 2019 sa uskutočnilo školské kolo súťaže "Za krásu slova" . Čítať viac...

 

 

14. február - Sviatok sv. Valentína

Aj tohto roku si naša škola pripomenula tento sviatok písaním valentínok, ktoré sa roznášajú v tento deň. Čítať viac... 

 

 

 

Lyžiarsky kurz - 2. termín

V dňoch 25. 2. 2019 - 1. 3. 2019 sa 52 žiakov prvého a druhého ročníka zúčastnilo lyžiarskeho kurzu vo Vyšných Ružbachoch. Čítať viac ...

 

 

 

Ekonomická olympiáda - krajské kolo

Dňa 15. 2. 2019 sa žiak Dominik Bujnovský z II.B triedy zúčastnil na krajskom kole Ekonomickej olympiády. Čítať viac...

 

 

 

 

 

Školské kolo SOČ

12. februára 2019 sa na našej škole konalo školské kolo SOČ. Čítať viac...

 

 

Prezentácia študijných odborov SZŠ v ZOC MAX

Pri príležitosti Svetového dňa chorých, ktorý sa od roku 1992 každoročne slávi 11. februára, si naša škola pripravila pre verejnosť akciu, ktorá bola spojená s prezentáciou študijných odborov. Čítať viac...

 

 

 

Svetový deň chorých

11. februára 2019 sme si pripomenuli Svetový deň chorých akciou, pri ktorej si vybraní zástupcovia z každého študijného odboru pripravili pre svojich spolužiakov z iných tried krátky vstup. Čítať viac...

 

 

 

Vyučovanie prvej pomoci s profesionálnymi záchranármi - Fotogaléria

Z dôvodu neustálej aktualizácie postupov ako aj aktivizácie žiakov na vyučovaní, sme už tretí rok zabezpečili vyučovanie prvej pomoci s profesionálnymi záchranármi Bc. Krausom a Bc. Pištejovou. Čítať viac...

 

 

Lyžiarsky kurz - 1. termín

V dňoch 4. 2. 2019 - 8. 2. 2019 sa 55 žiakov prvého a druhého ročníka zúčastnilo lyžiarskeho kurzu vo Vyšných Ružbachoch. Čítať viac...

 

 

Valentínska kvapka krvi

Aj tohto roku sa žiaci našej školy mohli zapojiť do Valentínskej kvapky krvi. Čítať viac...

 

 

 

Finančná olympiáda

V čase od 19. 11. 2018 do 23. 1. 2019 sa mohli žiaci našej školy zapojiť do I. kola Finančnej olympiády. Čítať viac...

 

 

Ocenenie od Slovenskej asociácie životného prostredia

Koncom roka 2018 ocenila SAŽP prácu riaditeľky SZŠ PhDr. Evy Novotnej, PhD., hlavnej koordinátorky aktivít smerujúcich k ochrane a obnove životného prostredia a PaedDr. Jany  Tverdíkovej, koordinátorky environmentálnej výchovy, organizátorky triedeného zberu komunálnych odpadov, rôznych akcií a projektov s ekologickou tematikou. Čítať viac...

 

 

 

Študentský ples

Aj tento rok takmer 150 žiakov prijalo pozvanie ŽŠR a prišlo sa zabaviť na Študentský ples, ktorý sa konal 25.1.2019. Čítať viac...

 

 

  

Odmena pre triedu s najlepšou dochádzkou za 1. polrok

Chodiť poctivo do školy a nevymeškávať sa naozaj oplatí! Čítať viac...