Vitajte na stránke STREDNEJ ZDRAVOTNÍCKEJ ŠKOLY V PREŠOVE
Aktuálne informácie / Novinky

 

Voľná pracovná pozícia

učiteľ odborných predmetov

pre študijný odbor 5370 M / 5370 N masér

Požiadavky pre uchádzačov

 


 
Čo bolo ...

 

Vianočná zbierka Unicef

Dňa 7. 12. 2018 prebiehala v našej škole Vianočná charitatívna zbierka pod záštitou UNICEF. Čítať viac...

 

 

 

 

Mikuláš

Aj tohto roku navštívil našu školu Mikuláš. Čítať viac...

 

 

 

Edukácie v MŠ Včielka

Dňa 25. 11. 2018 sa vybraní žiaci III.ročníka študijného odboru zubný asistent zúčastnili edukačného stretnutia v MŠ na Sabinovskej ulici v Prešove. Čítať viac...

 

 

 

 

Exkurzia vo fitnesscentre

Dňa 3. 12. 2018 sa žiaci III.D triedy v študijnom odbore masér v rámci predmetu rekondično-relaxačné cvičenia zúčastnili exkurzie vo fitnesscentre Olymp. Čítať viac...

 

 

Neodkladná prvá pomoc na EKG Prešov

Dňa 29. 11. 2018 žiačky našej školy prezentovali postupy neodkladnej prvej pomoci na Evanjelickom kolegiálnom gymnáziu v Prešove. Čítať viac...

 

 

 

Červená stužka

Aj tohto roku sa naša škola zapojila do celoslovenskej kampane boja proti AIDS. Čítať viac...

 

 

Dar života

Dňa 26. 11. 2018 sa žiaci 2. ročníka študijného odboru zdravotnícky asistent zúčastnili na odbornej prednáške pod názvom "Dar života". Čítať viac...

 

 

Nie drogám

Dňa 16. 11. 2018 sa žiaci III.D triedy zúčastnili súťažno-zábavného podujatia pre stredné školy "Nie drogám 2018". Čítať viac...

 

 

 

 

Okresné kolo žiakov stredných škôl v bowlingu

Dňa 26. 11. 2018 sa naši žiaci zúčastnili na okresnom kole žiakov stredných škôl v bowlingu. Čítať viac...

 

 

 

 

Silná ruka SŠ - celoslovenské finále

Dňa 23.11.2018 sa uskutočnilo celoslovenské finále súťaže Silná ruka, na ktorom naša žiačka Simona Škapurová získala 2. miesto vo svojej hmotnostnej kategórii. Čítať viac...

 

 

Olympiáda v nemeckom jazyku

Dňa 22.11.2018 sa uskutočnili školské kolo olympiády v nemeckom jazyku. Čítať viac....

 

 

 

Konferencia ŽŠR 2018

Dňa 20.11.2018 sa členovia našej ŽŠR spolu s koordinátorkou ZŠR zúčastnili konferencie pre členov a koordinátorov ŽSR. Čítať viac...

 

 

 

 

 

 

Deň diabetu

Dňa 15. 11. 2018 na našej škole prebiehala pod záštitou ŽŠR akcia Deň diabetu. Čítať viac...

 

 

 

 

 iBobor

Dňa 15. 11. 2018 sa žiaci I.C, I.E a II.E zapojili do informatickej súťaže i Bobor. Čítať viac...

 

 

 

Silná ruka - oblastné finále

Dňa 9. 11. 2018 sa naši žiaci zúčastnili na oblastnom finále Silná ruka - stredné školy. Simona Škapurová získala striebornú medailu. Čítať viac...

 

 

 

Ponožkový október

Žiacka školská rada sa v mesiaci október obrátila na žiakov s výzvou: "Podaj ďalej ponožky!" Čítať viac...

 

 

 

Hodina deťom

Dňa 9. 11. 2018 prebiehala aj na našej škole zbierka zameraná na podporu detí a mladých ľudí po celom svete. Čítať viac...

 

 

Účelové cvičenie

Dňa 26. 10. 2018 sa konalo účelové cvičenie prvého a druhého ročníka. Čítať viac...

 

 

 

Oblastné kolo vo futsale - chlapci

Dňa 24. 10. 2018 naši chlapci reprezentovali školu vo futsale. Čítať viac...

 

 

 

Deň PSK

Dňa 23. 10. 2018 sa žiaci našej školy zúčastnili v rámci Dňa PSK programu na úrade PSK. Čítať viac...

 

Deň otvorených dverí na Fakulte zdravotníckych odborov PU

Fakulta zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity organizovala dňa 6. 11. 2018 Deň otvorených dverí. Čítať viac ...

 

 

Deň otvorených dverí na SZŠ

Dňa 26. októbra 2018 sa na našej škole uskutočnil Deň otvorených dverí. Čítať viac...

 

 

Deň Prešovského samosprávneho kraja 2018

Dňa 23. októbra 2018 sa v rámci Dňa Prešovského samosprávneho kraja konali na našej škole otvorené hodiny občianskej náuky. Čítať viac...

 

 

 

Prezentácia odborov na Spojenej škole T. Ševčenka - Fotogaléria

V rámci Dňa PSK žiaci našej školy prezentovali jednotlivé študijné odbory na Spojenej škole T. Ševčenka. Čítať viac...

 

 

 

Exkurzia - Krajské operačné stredisko ZZS v Prešove

Dňa 22. 10. 2018 a 23. 10. 2018 absolvovali žiaci IV.D a III.E exkurziu na Krajskom operačnom stredisku ZZS v Prešove. Čítať viac...

 

 

 

Beseda s bývalými učiteľmi

V rámci Dňa PSK sa našej škole uskutočnila beseda s bývalými zamestnancami školy. Čítať viac...

 

 

 

Október - mesiac úcty k starším

Dňa 23. 10. 2018 vybraní žiaci IV.D a IV.C triedy  svojim kultúrnym vystúpením spríjemnili deň klientom v Centre sociálnych služieb Vita vitalis. Čítať viac...

 

 

 

Prešovské stomatologické dni

Dňa 19. 10. 2018 sa vybraní žiaci IV.E triedy zúčastnili prednášok pre zubných asistentov a dentálne hygieničky organizované súbežne s prednáškami pre zubných lekárov. Čítať viac...

 

 

 

Workshop sonické kefky

Dňa 18. 10. 2018 sa na našej škole uskutočnil workshop firmy Philips a prezentácia sonických zubných kefiek. Čítať viac...