Vitajte na stránke STREDNEJ ZDRAVOTNÍCKEJ ŠKOLY V PREŠOVE
Aktuálne informácie / Novinky

 


POĎAKOVANIE

FNsP J. A. Reimana Prešov vyjadruje v mene všetkých pacientov poďakovanie SZŠ, ktorá prejavila empatiu a charitatívnosť darovaním diagnostického prístroja. 

MUDr. Radoslav Čuha, MBA, MPH

generálny riaditeľ FNsP J. A. Reimana Prešov 

ĎAKOVNÝ LIST


História školy 1949 - 2019


 


Viac informácií nájdete na https://financnaolympiada.sk/#homepage


Čo bolo ...

 

Silná ruka - celoslovenské finále

Dňa 22.11.2019 sa uskutočnilo celoslovenské finále v súťaži Silná ruka SŠ v Košiciach. Čítať viac...

 

 

 

Červené stužky

Dňa 28.11.2019 sme žiakmi našej školy na školskom dvore vytvorili "ŽIVÚ ČERVENÚ STUŽKU". Čítať viac...

 

 

 

Olympiáda z anglického jazyka

Dňa 11. 11. 2019 sa uskutočnilo školské kolo olympiády z anglického jazyka. Čítať viac...

 

 

 

Dokumentárna inscenácia "November 1989"

Dňa 25. 11. 2019 sa žiaci denného štúdia zúčastnili na dokumentárnej inscenácii pod názvom "November 1989". Čítať viac...

 

 

Divadelné predstavenie "Nežná 30"

Dňa 14.11.2019 sa žiačky Miriam Vargová, Radka Passiová, Jana Michalenková a učiteľky Mgr. Terézia Kočišová a Mgr. Alena Partilová zúčastnili divadelného predstavenia, ktoré bolo venované 30. výročiu Nežnej revolúcie. Čítať viac... 

 

 

 

 

 

Deň diabetu

Dňa 14.11.2019 na našej škole prebehla pod záštitou ŽŠR akcia Deň diabetu. Čítať viac...

 

 

 

 

 

Študentská kvapka krvi

29. októbra 2019 sa 52 žiakov 3. a 4. ročníka zúčastnilo odberu krvi. Čítať viac...

 

iBobor

Dňa 14.11.2019 sa žiaci I.D a II.A triedy zapojili do informatickej súťaže iBobor. Čítať viac...

 

Prvá pomoc na Evanjelickej spojenej škole - Fotogaléria

18. novembra 2019 žiačky IV.A triedy predviedli žiakom Evanjelickej spojenej školy v Prešove ukážky poskytovania prvej pomoci pri život ohrozujúcich stavoch. Čítať viac...

 

 

 

Ekotopfilm

Dňa 13.11.2019 v kine SCALA mohli žiaci II.B a etickej výchovy (1. ročník) vidieť filmy v rámci EKOTOPFILM. Čítať viac...

 

 

 

DOD PSK - návšteva Šarišskej galérie

Dňa 12.11.2019 žiaci 1. ročníka nazreli za brány Šarišskej galérie. Čítať viac...

 

 

 

Silná ruka - oblastné kolo

Dňa 25.10.2019 sa uskutočnilo oblastné kolo súťaže Silná ruka. Čítať viac...

 

 

 

Armwrest cup

Dňa 11.10.2019 sa v Lipanoch uskutočnila súťaž Armwrest cup. Čítať viac...

 

 

 

Deň PSK

Dňa 12.11.2019 sa konal Deň Prešovského samosprávneho kraja, na ktorom sa zúčastnili aj žiačky našej školy. Čítať viac...

 

 

Hodina deťom

Dňa 14.11.2019 sa konala aj v priestoroch našej školy charitatívna zbierka Hodina deťom. Čítať viac...

 

 

 

 

 

Nie drogám 2019

Dňa 8.11.2019 sa naši žiaci zúčastnili súťažno-športového podujatia pre stredné školy "Nie drogám 2019". Čítať viac...

 

 

 

 

Ponožkový október

ŽŠR sa v mesiaci október obrátila na žiakov s výzvou: "Podaj ďalej ponožky!" Čítať viac...

 

 

 

 

Za železnou oponou

Dňa 7.11.2019 sa vybraní žiaci 2. ročníka zúčastnili podujatia pod názvom "Za železnou oponou". Čítať viac...

 

 

 

Účelové cvičenie

Dňa 29.10.2019 žiaci 1. a 2. ročníka absolvovali účelové cvičenie. Čítať viac...

 

 

 

Olympiáda o Európskej únii

Dňa 22.10.2019 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády o EÚ. Čítať viac...

 

 

 

 

Zážitkové vyučovanie v Knižnici P. O. Hviezdoslava v Prešove 

Dňa 24.10.2019 sa žiaci II.C a II.D zúčastnili na zážitkovom vyučovaní v Knižnici P. O. Hviezdoslava v Prešove. Čítať viac...