Vitajte na stránke STREDNEJ ZDRAVOTNÍCKEJ ŠKOLY V PREŠOVE
Aktuálne informácie / Novinky

 

!!! VÝZVA !!!

NA VOĽBY ČLENOV

DO RADY ŠKOLY     TU

 

Súhlas s kandidatúrou na člena rady školy - Návratka  TU 

 


História školy školské roky 1949/50 - 2019/20
OPATRENIA V SÚVISLOSTI S PREVENCIOU

NÁKAZY COVID - 19

 

1. Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v stredných školách,

    pracoviskách praktického vyučovania, jazykových školách

    a školských internátoch pre školský rok 2020/2021  (Manuál MŠVVaŠ SR)  TU

2. Usmernenie vedúceho Odboru školstva

    Úradu Prešovského samosprávneho kraja č. 1/2020  TU

3. Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v Strednej zdravotníckej škole,

    Sládkovičova 36,  080 24 Prešov, pre školský rok 2020/2021 v súvislosti

    s prevenciou nákazy COVID - 19  TU

4. Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia - nosenie rúšok                             od 01. 10. 2020 TU

5. ÚVZ SR - Význam nosenia rúšok TU


  

Čo bolo ...

 

Matematický klokan

V tomto školskom roku sa naši žiaci zapojili do súťaže Matematický klokan. Súťaž sa však konala v netradičnom termíne a netradičnou formou. Čítať viac...

 

 

Za krásu slova

Dňa 10. 3. 2020 sa uskutočnilo školské kolo literárnej súťaže - "Za krásu slova". Čítať viac...

 

 

 

Odborná exkurzia - fitness centrum Olymp

Dňa 9. 3. 2020 žiaci III.D triedy absolvovali odbornú exkurziu vo fitness centre Olymp. Čítať viac...