KONTAKT

Stredná zdravotnícka škola

Sládkovičova 36

080 24, Prešov

sekretariát školy:

tel.: +421 51/77 33 304

mobil: +421 904 741 077

sekretariat(at)szspo.sk

riaditeľka školy:

+421 911 170 184

riaditel(at)szspo.sk

ekonómka školy:

tel.: +421 51/77 34 992

mobil: +421 904 175 698

ekonom(at)szspo.sk

SPONZORI
PARTNERI ŠKOLY

Prečo písať SOČ ?

  • pre rozvoj tvorivosti a kritického myslenia,

  • rozšíriš svoje odborno-teoretické vedomosti a zároveň aj odborno-praktické schopnosti a zručnosti,

  • účelne a efektívne využiješ voľný čas

  • obohatíš sa o skúsenosť s prezentáciou svojej práce

  • podporíš svoju cieľavedomosť

  • naučíš sa písať odbornú prácu

 

Čo máš urobiť?

  • vyber si tému, ktorá ťa zaujíma

  • vyber si školiteľa z našich učiteľov

  • pusť sa do práce - SKOČ DO SOČ wink