KONTAKT

Stredná zdravotnícka škola

Sládkovičova 36

080 24, Prešov

sekretariát školy:

tel.: +421 51/77 33 304

mobil: +421 904 741 077

sekretariat(at)szspo.sk

riaditeľka školy:

+421 911 170 184

riaditel(at)szspo.sk

ekonómka školy:

tel.: +421 51/77 34 992

mobil: +421 904 175 698

ekonom(at)szspo.sk

SPONZORI
PARTNERI ŠKOLY

Školský koordinátor SOČ - Stredná zdravotnícka škola, Sládkovičova 36, Prešov

 

Školský koordinátor usmerňuje žiakov pri práci na SOČ, poskytuje potrebné informácie, podieľa sa na realizácii školskej prehliadky súťažných prác, zabezpečuje prihlásenie súťažiacich na krajské a celoštátne súťažné prehliadky. 

V školskom roku 2021/2022 sú koordinátormi SOČ pre SZŠ Prešov:

Mgr. Anna Kašpriková, anna.kasprikova@szspo.sk

Mgr. Miroslava Kováčiková, miroslava.kovacikova@szspo.sk

PhDr. Mária Marinicová, maria.marinicova@szspo.sk