KONTAKT

Stredná zdravotnícka škola

Sládkovičova 36

080 24, Prešov

sekretariát školy:

tel.: +421 51/77 33 304

mobil: +421 904 741 077

sekretariat(at)szspo.sk

riaditeľka školy:

+421 911 170 184

riaditel(at)szspo.sk

ekonómka školy:

tel.: +421 51/77 34 992

mobil: +421 904 175 698

ekonom(at)szspo.sk

SPONZORI
PARTNERI ŠKOLY

 

Oznámenie

Vo vyberovej procedúre na rok 2022 v rámci programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu, Kľúčová akcia 1 - vzdelávacia mobilita jednotlivcov bol Strednej zdravotníckej škole, Sládkovičova 36, Prešov schválený grant vo výške 35 290 eur na realizáciu projektu "Zahraničná mobilita žiaka pripravuje budúceho odborníka". - na obdobie od 01. 06. 2022 do 30. 05. 2023.