P o r i a d k y

Dodatok č. 1 k Organizačnému poriadku platný od 01. septembra 2020

Dodatok č. 1 k Školskému poriadku  platný od 01. septembra 2020

Pracovný poriadok pre pedagogických a ostatných zamestnancov platný od 01. novembra 201

Školský poriadok platný od 01. novembra 2019

Organizačný poriadok platný od 11. októbra 2019

Prevádzkový poriadok platný od 01. februára 2016

Registratúrny poriadok platný od 01. júla 2019

Rokovací poriadok pedagogickej rady platný od 01. septembra 2015

Knižničný a výpožičný poriadok školskej knižnice platný od 01. septembra 2010

 

Etický kódex č. 02/2020 platný od 01. februára 2020

 

Archív poriadkov

Pracovný poriadok pre pedagogických a ostatných zamestnancov platný od 01. septembra 2016

Registratúrny poriadok platný od 01. júla 2016

Organizačný poriadok platný od 01. septembra 2016

Dodatok č. 1 k Organizačnému poriadku platný od 01. septembra 2017

Dodatok č. 2 k Organizačnému poriadku platný od 01. apríla 2018

Dodatok č. 3 k Organizačnému poriadku platný od 01. novembra 2018

Školský poriadok platný od 01. septembra 2017

Školský poriadok platný od 01. septembra 2016

Dodatok č. 1 k Školskému poriadku platný od 01. septembra 2018

Organizačný poriadok

Dodatok č. 1 k Organizačnému poriadku platný od 04. 07. 2012

Dodatok č. 2 k Organizačnému poriadku platný od 01. 09. 2013

Dodatok č. 3 k Organizačnému poriadku platný od 01. 02. 2015

Dodatok č. 4 k Organizačnému poriadku platný od 01. 11. 2015

Školský poriadok platný od 01. 09. 2015

Školský poriadok platný od 02. 10. 2014

Dodatok č. 1 ku Školskému poriadku platný od 11. 12. 2014

Školský poriadok platný od 01. 09. 2011

Dodatok č. 1 ku Školskému poriadku platný od  01. septembra 2012

Pracovný poriadok pre pedagogických a ostatných zamestnancov platný od 01. 09. 2015

Pracovný poriadok pre pedagogických a ostatných zamestnancov školy platný od 02. 10. 2014

Pracovný poriadok pre pedagogických a ostatných zamestnancov školy platný od 05. 10. 2010

Dodatok č. 1 k Pracovnému poriadku platný od 01.11. 2011

Dodatok č. 2 k Pracovnému poriadku platný od 26. 08. 2013

Registratúrny poriadok platný od 01. 09. 2009