KONTAKT

Stredná zdravotnícka škola

Sládkovičova 36

080 24, Prešov

sekretariát školy:

tel.: +421 51/77 33 304

mobil: +421 904 741 077

sekretariat(at)szspo.sk

riaditeľka školy:

+421 911 170 184

riaditel(at)szspo.sk

ekonómka školy:

tel.: +421 51/77 34 992

mobil: +421 904 175 698

ekonom(at)szspo.sk

SPONZORI
PARTNERI ŠKOLY

P o r i a d k y

Školský poriadok platný od 01. októbra  2022

Pracovný poriadok pre pedagogických a ostatných zamestnancov školy platný od 01. mája 2022

Organizačný poriadok platný od 01. 02. 2022

Dodatok č. 1 k Organizačnému poriadku

Aprobačný poriadok č. 02/2021 platný od 03. marca 2021

Dodatok č. 1 k Aprobačnému poriadku

Dodatok č. 2 k Aprobačnému poriadku

Prevádzkový poriadok platný od 01. februára 2016

Dodatok č. 1 k Prevádzkovému poriadku platný od 1. novembra 2018

Registratúrny poriadok platný od 01. júla 2019

Rokovací poriadok pedagogickej rady platný od 01. septembra 2015

Dodatok č. 1 k Rokovaciemu poriadku platný od 01. septembra 2020

Knižničný a výpožičný poriadok školskej knižnice platný od 01. septembra 2010

 

Etický kódex č. 02/2020 platný od 01. februára 2020  

 

Archív poriadkov

Školský poriadok platný od 01. novembra 2019

Dodatok č. 1 k Školskému poriadku  platný od 01. septembra 2020

Dodatok č. 2 k Školskému poriadku  platný od 18. novembra 2020

Dodatok č. 3 k Školskému poriadku platnom od 01. 02. 2022

Pracovný poriadok pre pedagogických a ostatných zamestnancov platný od 01. novembra 201

Dodatok č. 1 k Pracovnému poriadku pre pedagogických a ostatných zamestnancov   platný od 01. októbra 2020

Dodatok č. 2 k Pracovnému poriadku platný od 01. 02. 2022

Dodatok č. 1 k Organizačnému poriadku platný od 01. septembra 2020

Organizačný poriadok platný od 11. októbra 2019

Pracovný poriadok pre pedagogických a ostatných zamestnancov platný od 01. septembra 2016

Registratúrny poriadok platný od 01. júla 2016

Organizačný poriadok platný od 01. septembra 2016

Dodatok č. 1 k Organizačnému poriadku platný od 01. septembra 2017

Dodatok č. 2 k Organizačnému poriadku platný od 01. apríla 2018

Dodatok č. 3 k Organizačnému poriadku platný od 01. novembra 2018

Školský poriadok platný od 01. septembra 2017

Školský poriadok platný od 01. septembra 2016

Dodatok č. 1 k Školskému poriadku platný od 01. septembra 2018

Organizačný poriadok

Dodatok č. 1 k Organizačnému poriadku platný od 04. 07. 2012

Dodatok č. 2 k Organizačnému poriadku platný od 01. 09. 2013

Dodatok č. 3 k Organizačnému poriadku platný od 01. 02. 2015

Dodatok č. 4 k Organizačnému poriadku platný od 01. 11. 2015

Školský poriadok platný od 01. 09. 2015

Školský poriadok platný od 02. 10. 2014

Dodatok č. 1 ku Školskému poriadku platný od 11. 12. 2014

Školský poriadok platný od 01. 09. 2011

Dodatok č. 1 ku Školskému poriadku platný od  01. septembra 2012

Pracovný poriadok pre pedagogických a ostatných zamestnancov platný od 01. 09. 2015

Pracovný poriadok pre pedagogických a ostatných zamestnancov školy platný od 02. 10. 2014

Pracovný poriadok pre pedagogických a ostatných zamestnancov školy platný od 05. 10. 2010

Dodatok č. 1 k Pracovnému poriadku platný od 01.11. 2011

Dodatok č. 2 k Pracovnému poriadku platný od 26. 08. 2013

Registratúrny poriadok platný od 01. 09. 2009