P o r i a d k y

Aprobačný poriadok č. 02/2021 platný od 03. marca 2021

Dodatok č. 1 k Pracovnému poriadku pre pedagogických a ostatných zamestnancov                                     platný od 01. októbra 2020

Dodatok č. 1 k Organizačnému poriadku platný od 01. septembra 2020

Dodatok č. 1 k Školskému poriadku  platný od 01. septembra 2020

Pracovný poriadok pre pedagogických a ostatných zamestnancov platný od 01. novembra 201

Školský poriadok platný od 01. novembra 2019

Organizačný poriadok platný od 11. októbra 2019

Prevádzkový poriadok platný od 01. februára 2016

Dodatok č. 1 k Prevádzkovému poriadku platný od 1. novembra 2018

Registratúrny poriadok platný od 01. júla 2019

Rokovací poriadok pedagogickej rady platný od 01. septembra 2015

Dodatok č. 1 k Rokovaciemu poriadku platný od 01. septembra 2020

Knižničný a výpožičný poriadok školskej knižnice platný od 01. septembra 2010

 

Etický kódex č. 02/2020 platný od 01. februára 2020

 

Archív poriadkov

Pracovný poriadok pre pedagogických a ostatných zamestnancov platný od 01. septembra 2016

Registratúrny poriadok platný od 01. júla 2016

Organizačný poriadok platný od 01. septembra 2016

Dodatok č. 1 k Organizačnému poriadku platný od 01. septembra 2017

Dodatok č. 2 k Organizačnému poriadku platný od 01. apríla 2018

Dodatok č. 3 k Organizačnému poriadku platný od 01. novembra 2018

Školský poriadok platný od 01. septembra 2017

Školský poriadok platný od 01. septembra 2016

Dodatok č. 1 k Školskému poriadku platný od 01. septembra 2018

Organizačný poriadok

Dodatok č. 1 k Organizačnému poriadku platný od 04. 07. 2012

Dodatok č. 2 k Organizačnému poriadku platný od 01. 09. 2013

Dodatok č. 3 k Organizačnému poriadku platný od 01. 02. 2015

Dodatok č. 4 k Organizačnému poriadku platný od 01. 11. 2015

Školský poriadok platný od 01. 09. 2015

Školský poriadok platný od 02. 10. 2014

Dodatok č. 1 ku Školskému poriadku platný od 11. 12. 2014

Školský poriadok platný od 01. 09. 2011

Dodatok č. 1 ku Školskému poriadku platný od  01. septembra 2012

Pracovný poriadok pre pedagogických a ostatných zamestnancov platný od 01. 09. 2015

Pracovný poriadok pre pedagogických a ostatných zamestnancov školy platný od 02. 10. 2014

Pracovný poriadok pre pedagogických a ostatných zamestnancov školy platný od 05. 10. 2010

Dodatok č. 1 k Pracovnému poriadku platný od 01.11. 2011

Dodatok č. 2 k Pracovnému poriadku platný od 26. 08. 2013

Registratúrny poriadok platný od 01. 09. 2009