Prijímacie konanie

pre školský rok 2018/2019

 

5370 M masér - denné 4-ročné štúdium

http://www.szsnitra.sk/images/stories/ikony/ikona-pdf.png  Kritéria pre prijatie do štúdia vo formáte .pdf si môžete stiahnuť   T U

http://www.szsnitra.sk/images/stories/ikony/ikona-pdf.png  Výsledky prijímacích skúšok pre školský rok 2018/2019   T U


 

5356 M zdravotnícky asistent - denné 4-ročné štúdium

http://www.szsnitra.sk/images/stories/ikony/ikona-pdf.png Kritéria pre prijatie do štúdia vo formáte .pdf si môžete stiahnuť   T U

http://www.szsnitra.sk/images/stories/ikony/ikona-pdf.png Výsledky prijímacích skúšok pre školský rok 2018/2019 

 


 

5358 M zubný asistent - denné 4-ročné štúdium

http://www.szsnitra.sk/images/stories/ikony/ikona-pdf.png Kritéria pre prijatie do štúdia vo formáte .pdf si môžete stiahnuť   T U

http://www.szsnitra.sk/images/stories/ikony/ikona-pdf.png Výsledky prijímacích skúšok pre školský rok 2018/2019 

  

5356 N zdravotnícky asistent - denné 2-ročné pomaturitné kvalifikačné štúdium

http://www.szsnitra.sk/images/stories/ikony/ikona-pdf.png Kritéria pre prijatie do štúdia vo formáte .pdf si môžete stiahnuť   T U

http://www.szsnitra.sk/images/stories/ikony/ikona-word.png Prihlášku pre prijatie do dennej formy štúdia si môžete striahnuť   T U

 


5356 N zdravotnícky asistent - externé 2-ročné pomaturitné kvalifikačné štúdium

http://www.szsnitra.sk/images/stories/ikony/ikona-pdf.png Kritéria pre prijatie do štúdia vo formáte .pdf si môžete stiahnuť   T U    

http://www.szsnitra.sk/images/stories/ikony/ikona-word.png Prihlášku pre prijatie do večernej formy štúdia si môžete striahnuť   T U

 


5370 N masér - externé 2-ročné pomaturitné kvalifikačné štúdium

http://www.szsnitra.sk/images/stories/ikony/ikona-pdf.png Kritéria pre prijatie do štúdia vo formáte .pdf si môžete stiahnuť   T U

http://www.szsnitra.sk/images/stories/ikony/ikona-word.png Prihlášku pre prijatie do večernej formy štúdia si môžete striahnuť   T U

 


5371 H sanitár - externé 1-ročné štúdium

http://www.szsnitra.sk/images/stories/ikony/ikona-pdf.png Kritéria pre prijatie do štúdia vo formáte .pdf si môžete stiahnuť   T U

http://www.szsnitra.sk/images/stories/ikony/ikona-word.png Prihlášku pre prijatie do večernej formy štúdia si môžete striahnuť   T U