Vyhlásenia o bezinfekčnosti, Poverenie a poučenie oprávnenej osoby vyplývajúce z Vyhlášky ÚVZ