Pre správne odoslanie elektronickej pošty je potrebné v e-mailovej adrese nahradiť "(at)" znakom "@".

 

Všeobecno-vzdelávacie predmety
učiteľ
vyučuje
mailová adresa
ThLic. Daniel Galajda, PhD. NBV gk daniel.galajda(at)szspo.sk
Mgr. Ondrej Koč NBV ev. ondrej.koc(at)szspo.sk
Mgr. Adriana Kováčová RUJ adriana.kovačova(at)szspo.sk
Mgr. Silvia Lukáčová NBV rk. silvia.lukacova(at)szspo.sk
Mgr. Stanislav Novotný TSV stanislav.novotny(at)szspo.sk
PaedDr. Petra Olejárová CHE petra.olejarova(at)szspo.sk