Prijímacie konanie pre školský rok 2021/2022

 

Časový harmonogram prijímacieho konania pre uchádzačov (12. máj 2021)

Študijný odbor 5370 M masér príloha TU 

Nahradný termín prijímacej skúšky TU

 

Výsledková listina  

 z prijímacieho konania v študijnom odbore 5358 M zubný asistent pre školský rok 2021/2022 zo dňa 10. mája 2021

TU

 

Výsledková listina  

 z prijímacieho konania po 1. náhradnom termíne  v študijnom odbore 5361 M praktická sestra pre školský rok 2021/2022 

zo dňa 11. mája 2021

TU

 

Výsledková listina  

 z prijímacieho konania v študijnom odbore 5370 M masér pre školský rok 2021/2022 zo dňa 12. mája 2021

TU

 


Okres Prešov sa od 03. mája 2021 nachádza v červenom okrese

- uchádzač sa testom nepreukazuje
 


            
 

OPATRENIA V SÚVISLOSTI

 

 

S PREVENCIOU

 

 

NÁKAZY COVID - 19

 

 

 

 

1. Usmernenie hlavného hygienika SR z 08. 09. 2020 aktualizácia  TU

2. Rozhodnutie MŠVVaŠ SR z 23. 10. 2020 TU

3. Rozhodnutie MŠVVaŠ SR zo dňa 04. 01. 2021 TU 

4. ŠKOLY PROTI COVID - 19 TU

5. Uznesenie vlády SR č. 94/2021 Z. z. s účinnosťou od 03. 03. 2021 TU

6. Usmernenie k používaniu rúška a respirátorov v školách od 15. 03. 2021 TU

7. Rozhodnutie MŠVVaŠ SR o termínoch a organizácii internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2020/2021 z 22. 03. 2021 TU

8. Rozhodnutie MŠVVaŠ SR o termínoch a organizácii záverečnej skúšky, absolventskej skúšky, záverečnej pomaturitnej skúšky a celkového zhodnotenia manuálnych zručností v školskom roku 2020/2021 z 22. 03. 2021 TU

9. Rozhodnutie MŠVVaŠ SR z 12. 04. 2021 s účinnosťou od 19. 04. 2021 TU

10. Čestné vyhlásenie (plnoletý žiak) od 03. 05. 2021 TU

11. Čestné vyhlásenie (zákonný zástupca) od 03. 05. 2021 TU

12. Vyhláška ÚVZ SR č. 175 s účinnosťou od 19. 04. 2021 TU

13. Vyhláška ÚVZ SR č. 200 s účinnosťou od 03. 05. 2021 TU

14. Návrat do škôl 2021 s účinnosťou od 03. 05. 2021 TU

15. Vyhláška ÚVZ SR č. 204 s účinnosťou od 10. 05. 2021 TU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Čo bolo ...

 

Finančná olympiáda

Aj tohto roku sa mohli naši žiaci zúčastniť I. kola Finančnej olympiády. Tento rok však máme aj postup do druhého kola. Srdečne blahoželáme Barbore Klimkovej z I.E a držíme palce. Čítať viac....

 

Ekonomická olympiáda

Aj tento rok sa naša škola zapojila do Ekonomickej olympiády. V decembri sa konalo online školské kolo. Čítať viac...

 

 

ŽŠR pomáha

Členovia našej ŽŠR nezaháľajú ani počas dištančnej výučby a snažia sa pomôcť ľuďom, ktorí to naozaj potrebujú. Čítať viac....

 

 

 

 

Vianočný balíček pre deti v núdzi

V rámci ŽŠR naša škola pripravila balíčky, ktoré prostredníctvom  predajne Orange v ZOC MAX budú doručené neziskovým organizáciám a krízovým centrám pre opustené a týrané deti. Čítať viac...

 

 

Svetový deň diabetu

Dňa 14.11.2020 sme si na našej škole pripomenuli svetový deň diabetu. Čítať viac....

 

 

iBobor

Aj napriek pandemickej situácii sa aj tento rok dňa 12.11.2020 uskutočnila informatická súťaž iBobor. Čítať viac...