KONTAKT

Stredná zdravotnícka škola

Sládkovičova 36

080 24, Prešov

sekretariát školy:

tel.: +421 51/77 33 304

mobil: +421 904 741 077

sekretariat(at)szspo.sk

riaditeľka školy:

+421 911 170 184

riaditel(at)szspo.sk

ekonómka školy:

tel.: +421 51/77 34 992

mobil: +421 904 175 698

ekonom(at)szspo.sk

SPONZORI
PARTNERI ŠKOLY

 

 

 


Viac o rozvojom programe nájdete TU 

 


OZNAM

 

Riaditeľka školy udeľuje riaditeľské voľno dňa 07. októbra 2022 pre žiakov vo všetkých študijných a učebných odboroch dennej a externej - večernej formy štúdia z dôvodu organizácie V. ročníka odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou a absolvovania aktualizačného vzdelávania pedagogických zamestnancov  v zmysle § 57 a § 64 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zároveň Vám oznamujeme, že z uvedeného dôvodu v tento deň nie je možne zabezpečiť ani prevádzku školskej jedálne.

Vyučovanie bude pokračovať podľa platného rozvrhu hodín v pondelok 10. októbra 2022.


 


 


 

 

Viac informácií TU.

 Stredná zdravotnícka škola Sládkovičova 36 v Prešove ďakuje pedagógom a žiakom            Školy umeleckého priemyslu v Prešove

za zhotovenie grafitu so zdravotníckou tematikou na plote.


 

 


 OPATRENIA v súvislosti s pandémiou COVID - 19

Rozhodnutie MŠVVaŠ SR  s účinnosťou od 01. 09. 2022 TU

Zelená otvoreným školám na školský rok 2022/2023 TU

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti od 01. 09. 2022 TU

Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy TU


 

 


 

Čo bolo ...

 

Svetový deň mieka

Aj tento rok sme si Svetový deň mlieka pripomenuli na našej škole. Čítať viac...

 

 

Svetový deň prvej pomoci

Dňa 26.9.2022 sme si so žiakmi prvého ročníka pripomenuli Svetový deň prvej pomoci. Čítať viac...

 

 

 

Prešov číta rád

Aj v tomto roku sa naša škola zapojila do festivalu Prešov číta rád. Čítať viac...

 

 

 

Biela pastelka

Dňa 23.9.2022 sa konala na našej škole zbierka na pomoc a podporu nevidiacich a slabozrakých. Čítať viac...

 

 

 

 

 

Týždeň dobrovoľníctva

V rámci Týždňa dobrovoľníctva žiaci III.B pomáhali v ZpS Harmónia - Cemjata. Čítať viac...

 

 

 

KOŽAZ

V dňoch 14. - 16.9.2022 žiaci tretieho ročníka absolvovali KOŽAZ. Čítať viac...

 

 

Piknikové čítanie

V dňoch 13.9. a 14.9.2022 sa žiaci II.A a II.D triedy na hodinách SJL preniesli do iných svetov. Čítať viac...

 

 

 

 

 

 

Preventívna aktivita pred onkologickými ochoreniami pre SŠ - Fotogaléria

Dňa 8.9.2022 sa v priestoroch našej školy uskutočnila preventívna aktivita pod záštitou nadácie Liga proti rakovine. Čítať viac...