Záujmové útvary na SZŠ v školskom roku 2018/2019: 

Názov záujmového útvaru

Vedúci Čas konania

Konverzácia v anglickom jazyku

Mgr. Jaroslava Fedorková piatok 13.35 - 15.35
Slovenčina v kocke Mgr. Zuzana Gomoľová

pondelok 14.30 - 16.30

Kozmetika od A po Z  Mgr. Anita Oravcová pondelok 14.30 - 16.30
Nemčina pre zdravotníkov Mgr. Erika Višňovská utorok 13.35 - 15.35
Čaro ruštiny Mgr. Lenka Sokol

pondelok 14.30 - 15.30 

utorok 14.30 - 15.30

Masáže od A do Z  Mgr. Lukáš Novotný  streda  13.35 - 15.35 
Túry a cyklotúry Mgr. Tomáš Fiamčik

štvrtok 14.30 - 16.30

(blokovo)

Terapia spúšťových bodov

Mgr. Miroslava Kováčiková

streda 14.30 - 16.30
V zdravom tele zdravý duch

Mgr. Miroslava Mazurová

pondelok 15.00 - 17.00 
Zdravotnícky žurnalista

Mgr. Dávid Kulpa

PhDr. Dana Stachurová, PhD.

piatok 12.50 -14.50
Túry do literatúry PaedDr. Martina Dudaščíková

pondelok 13.40 - 14.40

piatok 13.40 - 14.40

Zdravý chrup v zdravom tele Mgr. Bc. Silvia Doľacká štvrtok 14.30 - 16.30
Záchranárstvo ako hobby PhDr. Ľubica Marcineková štvrtok 14.30 - 16.30
Angličtina hrou Mgr. Peter Kilian streda 14.30 - 16.30