Virtuálna prehliadka Telocvičňa I.

Telocvičňa je určená pre žiakov všetkých študijných odborov a slúži na zabezpečenie výučby predmetu telesná a športová výchova, na realizáciu školských športových a kultúrnych aktivít. Technicko - materiálne zabezpečenie prispieva k plynulému chodu vyučovania a realizácie rôznych športových hier.