Rada rodičov

pri Strednej zdravotníckej škole, Sládkovičova 36, Prešov

pre školský rok 2018/2019

 

Štatút Rady rodičov

 

Predseda rady rodičov: Mgr. Ivan ŠARO

Školský koordinátor:      Mgr. Štefan PEKÁR

 

            

Trieda

Priezvisko a meno

I. A Blanka MIŇOVÁ
I. B Lucia TALLOVÁ
I. C Irena KANCÍROVÁ
I. D Zuzana MAGDOVÁ
I. E Sylvia DŽUBÁKOVÁ
II. A Mariana SABOLOVÁ
II. B Mgr. Zuzana GÁBOROVÁ
II. C Mgr. Ivana VERBOVSKÁ
II. D Bc. Jana HARTMANNOVÁ
II. E Terézia POŠIVÁKOVÁ

III. A

Mgr. Katarína ANDERKOVÁ

III. B

Terézia TOMÁŠOVÁ

III. C

Beáta LEŠKOVÁ

III. D

Mgr. Ivan ŠARO

III. E Alžbeta BRINDZKOVÁ

IV. A

Lenka BARDÁKOVÁ

IV. B

Juraj ŠEJIRMAN

IV. C

Monika NOVICKÁ

IV. D

Ján KANUŠČÁK

IV. E

Marcela BARANOVÁ