Žiacka školská rada

v školskom roku 2018/2019

 

                                                                                                                       

Predseda ŽŠR:

Gabriela BOSÁKOVÁ

 

Podpredseda ŽŠR: Juliana BAŠISTOVÁ  

 

 

 

Koordinátori ŽŠR:

Mgr. Zuzana REPASKÁ

 

 

Mgr. Zuzana Gomoľová

 

     
  Priezvisko a meno Trieda
Členovia ŽŠR: Klaudia NÁROŽNÁ I. A
  Gabriela BOSÁKOVÁ I. B
  Radka PASSIOVÁ I. C
  Jana MICHALENKOVÁ I. D
  Lívia DŽUBÁKOVÁ I. E
  Adriana FRANKOVÁ II. A
  Nikola LEŠKOVÁ II. B
  Klaudia ANGUŠOVÁ II. C
  Patrícia JANÍKOVÁ II. D
  Juliana BAŠISTOVÁ II. E

 

Michaela IMRICHOVÁ

III. A

 

Laura DEMOVÁ

III. B

 

Tatiana ŠAROVÁ

III. C

 

Anna KAČMÁROVÁ

III. D

  Martina LIPÁKOVÁ III. E

 

Matej PČOLKA

IV. A

 

Marianna PETROVÁ

IV. B

 

Lenka ŠVEDOVÁ

IV. C

 

Adam BATÍK

IV. D

  Šimon MIČKANIN IV. E