Tvorba školského časopisu na našej škole má dlhoročnú tradíciu.

Školský časopis sa od svojho vzniku nazýval VITA a pod týmto názvom vychádzal až do roku 2002.

V školskej knižnici sú archivované časopisy Vita od roku 1991 do roku 2001 v printovej podobe.

V roku 2002 prešiel školský časopis niektorými zmenami a tak sa zmenil aj jeho názov na NOVÁ VITA.

Od roku 2004, s transformáciou zdravotníckeho vzdelávania a zrušením odborov zdravotná sestra a diplomované štúdium, dochádza aj k zmene školského časopisu. Nový časopis dostáva názov ZDRAVOTNÍČEK a vychádza 2x za školský rok. Jednotlivé vydania sú uložené v printovej podobe v školskej knižnici. V súčasnosti školský časopis vychádza pod názvom ZDRAVOTNÍK.