Pre správne odoslanie elektronickej pošty je potrebné v e-mailovej adrese nahradiť "(at)" znakom "@".

 

Všeobecno-vzdelávacie predmety
učiteľ
vyučuje
mailová adresa
ThLic. Daniel Galajda, PhD. NBV gk daniel.galajda(at)szspo.sk
Mgr. Ondrej Koč NBV ev. ondrej.koc(at)szspo.sk
Mgr. Silvia Lukáčová NBV rk. silvia.lukacova(at)szspo.sk
PaedDr. Petra Olejárová CHE petra.olejarova(at)szspo.sk