Pre správne odoslanie elektronickej pošty je potrebné v e-mailovej adrese nahradiť "(at)" znakom "@".

 

Všeobecno-vzdelávacie predmety
učiteľ
vyučuje
mailová adresa
ThLic. Daniel Galajda, PhD. NBV gk daniel.galajda(at)szspo.sk
Mgr. Ondrej Koč NBV ev. ondrej.koc(at)szspo.sk
Mgr. Andrea Lendacká CHE andrea.lendacka(at)szspo.sk
Mgr. Silvia Lukáčová SJL, NBV rk. silvia.lukacova(at)szspo.sk