Pre správne odoslanie elektronickej pošty je potrebné v e-mailovej adrese nahradiť "(at)" znakom "@".

 

Odborné predmety
učiteľ
vyučuje
mailová adresa
Mgr. Marcela Adamčíková OAZ marcela.adamcikova(at)szspo.sk
Bc. Jana Balážová ZAX jana.balazova(at)szspo.sk
MUDr. Lenka Balogová ANF, ZKC lenka.balogova(at)szspo.sk
PhDr. Vlasta Baňasová, PhD. OAZ vlasta.banasova(at)szspo.sk
MUDr. Anna Bilišňanská PAT anna.bilisnanska(at)szspo.sk
Mgr. Renáta Čičátková OAZ renata.cicatkova(at)szspo.sk
Mgr. Júlia Dobrovičová OAZ, ZOE julia.dobrovicova(at)szspo.sk
Mgr. Zuzana Farbulová OAZ, PYJ zuzana.farbulova(at)szspo.sk
PhDr. Miriama Gargalíková OAZ miriama.gargalikova(at)szspo.sk
MUDr. Oľga Girašková ANF, ZKC olga.giraskova(at)szspo.sk
Bc. Simona Grigerová HUD, ZAX simona.grigerova(at)szspo.sk
Mgr. Radoslav Grega MAZ, RRC, MFB radoslav.grega(at)szspo.sk
MUDr. Tataina Haláková PVL tatiana.halakova(at)szspo.sk
Mgr. Oľga Haleková OAZ olga.halekova(at)szspo.sk
Mgr. Marcela Harčárová OAZ marcela.harcarova(at)szspo.sk
PhDr. Darina Havrilová OAZ darina.havrilova(at)szspo.sk
Mgr. Marta Hudáková OAZ marta.hudakova(at)szspo.sk
Bc. Marek Imrich MAZ marek.imrich(at)szspo.sk
Mgr. Martina Jakabčinová OAZ martina.jakabcinova(at)szspo.sk
Mgr. Mária Judičáková OAZ maria.judicakova(at)szspo.sk
PhDr. Jana Kandurová OAZ jana.kandurova(at)szspo.sk
Mgr. Anna Kašpriková MFB anna.kasprikova(at)szspo.sk
PhDr. Lucia Kendrová RRC, MAZ lucia.kendrova(at)szspo.sk
Mgr. Eva Klačanská ZOE eva.klacanska(at)szspo.sk 
Mgr. Mária Knišová OAZ maria.knisova(at)szspo.sk
MUDr. Martin Kováč PAT martin.kovac(at)szspo.sk
Agnesa Krasová, dipl. f. MAZ agnesa.krasova(at)szspo.sk
Mgr. Anna Lukáčová Havrilová OAZ anna.lukacovahavrilova(at)szspo.sk
Mgr. Jana Malegová OAZ jana.malegova(at)szspo.sk
MUDr. Katarína Malinovská ANF, ZKC katarina.malinovska(at)szspo.sk
Mgr. Božena Maťašová OAZ bozena.matasova(at)szspo.sk
Mgr. Michaela Millá MFB michaela.milla(at)szspo.sk
MDDr. Zuzana Mruzová ZNL zuzana.mruzova(at)szspo.sk
Mgr. Anita Oravcová OAZ anita.oravcova(at)szspo.sk
Mgr. Pavol Pališin MFB pavol.palisin(at)szspo.sk
MUDr. Bibiána Paľová ZKC, ANF, PVL bibiana.palova(at)szspo.sk
Bc. Peter Pavlík MFB peter.pavlik(at)szspo.sk
Mgr. Mária Petrová OAZ maria.petrova(at)szspo.sk
MUDr. Ivana Poradová, MBA ANF, ZKC, PVL ivana.poradova(at)szspo.sk
MUDr. Anna Pružinská PAT anna.pruzinska(at)szspo.sk
Mgr. Mária Rákošová OAZ maria.rakosova(at)szspo.sk
Mgr. Silvia Rohaľová AZB silvia. rohalova(at)szspo.sk 
Mgr. Mária Smolková OAZ maria.smolkova(at)szspo.sk
Mgr. Ľubica Staroňová OAZ lubica.staronova(at)szspo.sk
PhDr. Monika Szántová OAZ monika.szantova(at)szspo.sk
Mgr. Vladislav Šarišský MFB vladislav.sarissky(at)szspo.sk
Mgr. Martina Šomská OAZ martina.somska(at)szspo.sk
Mgr. Ľudmila Župová OAZ ludmila.zupova(at)szspo.sk