Technicko-hospodárski pracovníci

Ing. Helena Vargová ekonómka
Bc. Jarmila Krafčíková sekretariát riaditeľky školy
Eva Raďáková personálna a mzdová referentka
Ľudmila Priesterová referentka hospodárskeho úseku
Vladimír Slobodník referent informačných technológií

 

Prevádzkoví pracovníci

Ľudmila Džubáková upratovačka
Marta Kendrová upratovačka
Monika Kostrábová upratovačka
Mária Tvrdíková upratovačka
Marek Lipka školník
Anna Tomková informátorka