VEĹKÁ NOC V NAŠEJ ŠKOLE

Veľká noc predo dvermi, ostaňte, chlapci, verní - i napriek dievčat kriku - dobrému svojmu zvyku.

Dievčatám veľa vody a chlapcom málo škody!

Na Veľkú noc v mojom vinši nemôže byť pozdrav inší ako: Dobrú kúpačku aj s výslužkou do vačku!

Aj v našej škole už žijeme sviatkami Veľkej noci, preto si členovia Žiackej školskej rady pre svojich spolužiakov pripravili milé prekvapenie. Chlapci a dievčatá sa obliekli do krojov, chlapci sa vyzbrojili korbáčmi, vedrami s vodou a voňavkami. Dievčatá si do košíčkov prichystali veľkonočné sladkosti.
Vyšibané dievčatá dostali sladkosti a stužky, ktoré mohli uviazať šibačovi na korbáč. Do akcie sa zapojili aj naše pani učiteľky... Popri tom im hrala harmonika a všetci si mohli zaspievať aspoň jednu pesničku...

ŽŠR

PhDr. Ľudmila Andraščíková