Športovo-zábavný deň

Deň 10. máj bol určený na zábavu a šport. Boli stanovené tri základné disciplíny – vedomostné kvízy, prvá pomoc a športové aktivity. Do každej disciplíny sa nahlásili žiaci z jednotlivých tried podľa toho, čo ich zaujalo a v čom by si radi zasúťažili. Do súťaže boli zaradené pekné ceny podľa druhu súťažnej disciplíny.

V športovej disciplíne žiakom pripravili učitelia Mgr. Fiamčik, Mgr. Bayer a Mgr. Mašlejová prekážkovú dráhu, na ktorej si mohli žiaci zabehať, zaskákať, hádzať loptou, prekonanie prekážky (nafukovací bazén) pomocou lana a mnoho ďalších prekážok.

Pri vedomostných kvízoch si učitelia Mgr. Uličný a Mgr. Jurašeková pre žiakov pripravili puzzle, osemsmerovky, pexeso a krížovky.

Pri stanovišti prvej pomoci si učiteľky PhDr. Andraščíková a Mgr. Giňovská pripravili 6 figurantov s nasimulovanými poraneniami (popáleniny, poranenia ruky a nohy, tržné a rezné rany, krvácania), teoretické otázky z prvej pomoci a ukážku KPR na simulátoroch resuscitácie.

Po absolvovaní a vyhodnotení všetkých súťažných disciplín sa vyhlásili prvé tri miesta ku každej disciplíne, súťažiaci boli následne odmenení.

PhDr. Ľudmila Andraščíková