Rozlúčka so štvrtákmi

V krásny a slnečný deň, po ukončení športovo-zábavného dňa - 10. mája 2013 sa žiaci školy a učitelia rozlúčili so štvrtákmi, ktorí domov odchádzali s vedomím, že od pondelka sa začínajú pripravovať na maturitné skúšky. Ešte predtým boli odmenení žiaci štvrtého ročníka za reprezentáciu školy, vzornú prípravu sa na vyučovanie, ako aj dochádzku na vyučovanie. Želáme štvrtákom úspešné zvládnutie maturitnej skúšky a šťastný štart do nového života, života „dospelákov“....

PhDr. Andraščíková Ľudmila, koordinátor ŽŠR

Barbora Hladová – II.C, predseda ŽŠR