Odborná exkurzia na pracovisku - hyperbarická komora

V rámci vyučovania predmetu základy ošetrovania a asistencie sa v mesiacoch marec, apríl 2013 žiaci druhého ročníka študijného odboru zdravotnícky asistent, zúčastnili odbornej exkurzie do  Zdravotníckeho zariadenia Dr. Švehlík, s.r.o., ktoré poskytuje terapiu hyperbarickou oxygenoterapiou v kyslíkovej komore. Žiaci sa mali možnosť oboznámiť s indikáciami, podstatou liečby v hyperbarickej komore, príprave pacienta, pozorovaní počas výkonu a tí smelší si to aj vyskúšali...

                                                                                                                                               PhDr. Monika Gorecká