8. marec Medzinárodný deň žien

Dňa 8. marca 2013 sa v našej škole pod záštitou Žiackej školskej rady uskutočnila akcia v zmysle uctiť si nielen prácu v škole, ale aj v rámci mimoškolských akcií i celkovo osobnosti žien. V tento deň si členovia ŽŠR, zastupujúci žiakov jednotlivých tried v dennej forme štúdia, chceli uctiť učiteľky i nepedagogických zamestnancov školy, preto každej z nich podarovali krásny kvet.

ŽŠR

PhDr. Ľudmila Andraščíková