Celoslovenská kampaň „ČERVENÉ STUŽKY“ 2012

AIDS je celosvetový problém, ktorý sa dotýka  každého z nás.

Šiesty ročník celoslovenskej kampane Červené stužky, prebieha od 1.septembra 2012 a vyvrcholí

1. decembra 2012 na Svetový deň boja proti AIDS.

A       Aktuálny problém?

I        Individuálny problém?  

D      Dlhodobý problém?  

     Spoločenský problém?     

 

Preto sa neváhajte zapojiť do:

  • CELOSLOVENSKEJ  LITERÁRNEJ  SÚŤAŽE  PRE STREDNÉ ŠKOLY:

STAŇ SA SPISOVATEĽOM PRE KAMPAŇ ČERVENÉ STUŽKY

  • CELOSLOVENSKEJ  VÝTVARNEJ  SÚŤAŽE  PRE STREDNÉ ŠKOLY:

TVORBA POHĽADNICE

TVORBA PLAGÁTU - súťaž o najkrajší plagát (pre žiakov 1. ročníka)

  • Prezentácia filmového predstavenia
  • ODBORNÁ BESEDA NA TÉMU "Prevencia AIDS" - MUDr. Poradová
  • Zhotovovanie červených stužiek
  • Na podporu kampane si 1. decembra 2012 pripneme červenú stužku.

                                      

Bližšie informácie o kampani a aktivitách v škole:  Mgr. Timková, Mgr. Jurašeková