Záujmové útvary na SZŠ v školskom roku 2019/2020 

Názov záujmového útvaru

Vedúci Čas konania Číslo miestnosti

Konverzácia v anglickom jazyku ( pre IV. ročník)

Mgr. Jaroslava Fedorková piatok 13.40 - 15.40 102
Angličtina prakticky PaedDr. Ivana Klimovská streda 14.30 - 16.30 3
Kozmetika od A po Z  Mgr. Anita Oravcová pondelok 13.40 - 15.40 12
Zdravý chrbát  Mgr. Anna Kašpriková utorok 14.00 - 16.00  43
Starostlivosť o športovca z pohľadu maséra Mgr. Radoslav Grega

streda 14.30 - 16.30

43
Odstraňovanie bolesti svalov pomocou spúšťových bodov

Mgr. Miroslava Kováčiková

utorok 14.30 - 16.30 39
V zdravom tele zdravý duch

Mgr. Miroslava Mazurová

utorok 14.30 - 16.30  telocvičňa
Zdravotnícky žurnalista

Mgr. Dávid Kulpa

PhDr. Dana Stachurová, PhD.

streda 14.30 -16.30 27
Túry do kultúry PaedDr. Martina Dudaščíková

piatok 14.30 - 16.30

114
Sprievodca ľudským telom (pre maturantov) MUDr. Radomíra Magdolenová pondelok 14.30 - 16.30 110
Zachranárstvo ako hobby PhDr. Ľubica Marcineková

pondelok 13.40 - 14.40

piatok 13.40 - 14.40

11
Zdravý chrup v zdravom tele Mgr. Bc. Silvia Doľacká

pondelok 14.35 - 15.35

streda 14.35 - 15.35

115
Zdravý životný štýl PaedDr. Vladimíra Beľaková  utorok 13.30 - 15.30 43A
Angličtina hrou Mgr. Peter Kilian streda 14.30 - 16.30 117