Virtuálna prehliadka ZBOROVŇA ŠKOLY

Konferenčná miestnosť, v ktorej sa konajú zasadnutia a rokovania pedagogickej rady, pracovné porady, školenia pedagogických a nepedagogických zamestnancov školy.